Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Dopravní inženýrství 02/2013

Dopravní inženýrství 02/2013 - obálka

Od první poloviny roku 2011 se v úvodnících pravidelně zmiňuji o nestabilitě ve vedení Ministerstva dopravy, až to začíná být ohraná písnička, ze které se pomalu stává klišé. Jsme na konci roku 2013, ministři se nám opět prostřídali a nyní čekáme na dalšího. Vytvářet a schvalovat v takových podmínkách dlouhodobou koncepci je úloha téměř neřešitelná. Odborná témata však politika naštěstí tolik neovlivňuje, obor dopravní inženýrství se dále rozvíjí přirozenou cestou a my vám díky tomu předkládáme články, které vás doufám zaujmou.
Na následujících stranách Vám přinášíme některé zajímavé myšlenky, které zazněly na podzimní konferenci v Mariánských Lázních doplněné o odborné komentáře lektorů. Profesor Brilon nás seznamuje se zcela nově dotvořenou verzí HBS (německý manuál pro dimenzování silnic), ze které můžeme čerpat cenné náměty. Pan Zenkl se dělí o zkušenosti s posuzováním okružních křižovatek. Zajímavý je vývoj intenzit dopravy v České republice, se kterým nás seznamuje paní Kubešová z Ředitelství silnic a dálnic. K přemýšlení je určitě článek z dílny Centra dopravního výzkumu, ve kterém paní Vyskočilová vyčísluje ztráty z dopravní nehodovosti a jistě zaujme i příspěvek pana Řezanky, který se zamýšlí nad plánováním sítě dálnic.
Přeji nám všem klidný a stabilní rok 2014.

Jana Bartošová
šéfredaktorka

Projektování

Bezpečnost dopravy

 • Bezpečnostní inspekce smrtelné dopravní nehody na okružní křižovatce Petrské náměstí v Prostějově
  Michael Vafek
 • Relativní nehodovost a riziko zranění na rychlostních a ostatních komunikacích v Praze v roce 2012 a porovnání s Českem
  Jan Polák
 • Nedání přednosti v jízdě má různé příčiny
  Kateřina Krpešová, Karel Kocián
 • Výpočet ztrát z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích za rok 2012 dle aktualizované metodiky
  Alena Vyskočilová, Ondřej Valach, Ondřej Gogolín

Intenzita dopravy

 • Vývoj intenzit dopravy na dálniční a silniční síti ČR po roce 2010
  Stanislava Kubešová

Ze světa

 • Japonsko očima dopravního inženýra, XX. světový kongres ITS Tokio - Poznatky z cesty
  Petr Novotný

Zahraniční odborný tisk

 • Anotace z časopisu Strassenverkestechnik
 • Anotace z věstníku USA Transportation Research Board

Předpisy a literatura

Zprávy a aktuality

 • Konference Mariánské Lázně 2013
  Jana Bartošová
  zobrazit celý článek
 • Problematika migračních koridorů zvěře a jejich ochrana - odborný seminář
  Jan Martolos
 • Ohlédnutí za 8. ročníkem konference Bezpečná dopravní infrastruktura
  Roman Turza
 • Konference urbanistů: Funkcionalismus s sebou nese chybu v systému
  Robert Sedlák

Vzdělávání

 • Praktická forma vzdělávání studentů v oblasti dopravního inženýrství pomocí projektově orientované výuky - seminář MEPS
  Jiří Čarský
 • Vzdělávací program Cyklistické akademie
  Jaroslav Martinek

Informace ČSS

 • Zpráva o činnosti sekce SAMDI za rok 2013
  Dagmar Kočárková
 • Informace z činnosti sekce Bezpečnost ČSS
  Jaroslav Heinrich
 • 7. sjezd České silniční společnosti
  Tomáš Vacek

zpět na archiv čísel

nahoru