Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Navrhování a posuzování křižovatek na pozemních komunikacích – Sborník přednášek

Ing. Jana Bartošová

Firma EDIP s.r.o. vydala v říjnu 2013 novou odbornou publikaci - Sborník přednášek z konference „Navrhování a posuzování křižovatek na pozemních komunikacích – Mariánské Lázně 2013“.

Publikace má 80 stran a seznamuje odbornou veřejnost s aktuálními poznatky výzkumu a praxe v oblasti navrhování, posuzování a realizace křižovatek v ČR a v Německu. Obsahuje všech osmnáct přednášek, které na konferenci zazněly, a to na témata: Intenzity dopravy, Neřízené křižovatky, Realizace křižovatek v praxi, Světelně řízené křižovatky a Navrhování křižovatek v praxi.

Sborník přednášek konference Mariánské Lázně 2013 Sborník přednášek konference Mariánské Lázně 2013

Sborník přednášek konference Mariánské Lázně 2013

Sborník přednášek konference Mariánské Lázně 2013

Některé příspěvky z tohoto Sborníku naleznete v mírně upravené podobě i v tomto čísle časopisu, kde jsou doplněny ještě odbornými komentáři. Co zde však nenajdete, je například přednáška inženýra Müllera „Zkušenosti s uplatňováním norem ČSN 73 6101 a ČSN 73 6102 v praxi“ či „Stanovení prognózy intenzit generované dopravy“ inženýra Martolose. Za pozornost bezpochyby stojí německý příspěvek inženýra Schlothauera „Koordinace světelně řízených křižovatek na městských komunikacích“ či diskusi vyvolávající přednáška inženýra Adámka s názvem „Světelná signalizace – některé mýty a skutečnost“. Seznam všech přednášek, které publikace obsahuje, naleznete na stránkách obchod.edip.cz.

Sborník přednášek je určen dopravním inženýrům, projektantům dopravních staveb, vlastníkům a správcům pozemních komunikací, speciálním stavebním úřadům, pracovníkům Policie ČR, ostatním účastníkům výstavby pozemních komunikací a dalším odborníkům.

zpět na články

nahoru