Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Články

Dopravní inženýrství 1 – 2 / 2017

Dopravní nehodovost se zvěří na silnicích I. tříd v Karlovarském kraji

Ing. Luděk Bartoš, Ph.D., Ing. Aleš Richtr, Ing. Jan Martolos, Ph.D., Ing. Antonín Seidl
zobrazit celý článek

Dopravní inženýrství 02/2016

Metody měření osvětlení a parametrů pozemních komunikací v praxi

Ing. Jan Novák, Ing. Radim Striegler, Ing. Radek Pixa, doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.
zobrazit celý článek

Dopravní inženýrství 01/2016

Nehody a komunikace v roce 2015

pplk. Mgr. Jan Straka, kpt. Ing. Jana Fabiánová (Policejní prezidium České republiky, pp.rsdp@pcr.cz)
zobrazit celý článek

Dopravní inženýrství 02/2015

Aktualizace metodiky na výpočet kapacity výjezdu z okružní křižovatky – vliv přecházejících chodců

Ing. Luděk Bartoš, Ph.D. (EDIP s.r.o. , bartos@edip.cz), Ing. Jan Martolos, Ph.D. (EDIP s.r.o., martolos@edip.cz)
zobrazit celý článek

Nové dopravně inženýrské programy: PROGEDO a PARK

Ing. Jan Martolos (EDIP s.r.o., martolos@edip.cz), Ing. Jana Bartošová (EDIP s.r.o., bartosova@edip.cz)
zobrazit celý článek

Konference Geomatika v projektech

Ing. Jana Bartošová (EDIP s.r.o., bartosova@edip.cz)
zobrazit celý článek

Dopravní inženýrství 01/2015

Komplexní přístup k řešení bezpečnosti na pozemních komunikacích na příkladu silnic I. třídy v Karlovarském kraji

Ing. Luděk Bartoš (EDIP s.r.o., bartos@edip.cz), Ing. Aleš Richtr (EDIP s.r.o., richtr@edip.cz), Ing. Antonín Seidl (antonse@volny.cz)
zobrazit celý článek

Nehody a komunikace v roce 2014

pplk. Petr Sobotka (Policejní prezidium České republiky, pp.rsdp@pcr.cz)
zobrazit celý článek

Síť cyklostezek v Plzni se v roce 2014 významně prodloužila

Ing. Ondřej Vohradský (Správa veřejného statku města Plzně, vohradsky@plzen.eu)
zobrazit celý článek

Nová verze software Rozhled a norma ČSN 73 6102

Ing. Jan Šťastný (EDIP s.r.o., stastny@edip.cz)
zobrazit celý článek

Dopravní inženýrství 02/2014

Zvláštní případy řazení vozidel na vjezdech světelně řízených křižovatek a jejich vliv na kapacitu

RNDr. Martin Hála, CSc. (ČVUT, Fakulta stavební, hala@mat.fsv.cvut.cz), Ing. Aleš Richtr (EDIP s.r.o., richtr@edip.cz)
zobrazit celý článek

Města chtějí jasnější pravidla pro uživatele jízdních kol, zaslala své připomínky k silničnímu zákonu

Ing. Jaroslav Martinek (cyklokoordinátor rozvoje cyklistické dopravy v ČR, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., jaroslav.martinek@cdv.cz), Jitka Vrtalová (Asociace měst pro cyklisty, jitka.vrtalova@nakole.cz)
zobrazit celý článek

Metodika optimalizace návrhu opatření k usměrnění pohybu živočichů přes pozemní komunikace

Ing. Jan Martolos (EDIP s.r.o., martolos@edip.cz), Ing. Tomáš Libosvár (HBH Projekt spol. s r.o., t.libosvar@hbh.cz), doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. (Evernia s.r.o., andel@evernia.cz)
zobrazit celý článek

Dopravní inženýrství 01/2014

Délka fronty na světelně řízené křižovatce

RNDr. Martin Hála (ČVUT v Praze, Fakulta stavební, hala@mat.fsv.cvut.cz), Ing. Aleš Richtr (EDIP s.r.o., richtr@edip.cz)
zobrazit celý článek

Cyklostezka Vrahovická v Prostějově

por. Ing. Michael Vafek (DI-Policie Prostějov)
zobrazit celý článek

Data využitelná pro řešení výzkumných dopravně-inženýrských projektů

Ing. Jan Sťastný (EDIP s.r.o., stastny@edip.cz), Ing. Jana Bartošová (EDIP s.r.o., bartosova@edip.cz)
zobrazit celý článek

Dopravní inženýrství 02/2013

Jsou opravdu všude nutná větší parkovací stání?

Ing. Martin Krejčí (HaskoningDHV CZ Ostrava, martin.krejci@rhdhv.com)
zobrazit celý článek

Dopravní inženýrství 01/2013

Reakce na článek v čísle 2/2012 "Modernizace silnice III/0362 Pardubice - Ohrazenice"

Ing. Jan Adámek (TSK hl. města Prahy, jan.adamek@tskpraha.cz), Ing. Petr Novotný, Ph.D. (Atelier malých okružních křižovatek, Pardubice, petr.novotny@ateliermok.eu)
zobrazit celý článek

Projekt Růžové kolo v Ostravě - 1. rok provozu

Ing. Josef Laža (Ostravské komunikace, a.s., projekt-rko@seznam.cz)
zobrazit celý článek

Nová metodika stanovení intenzity generované dopravy

Ing. Jan Martolos (EDIP s.r.o., martolos@edip.cz), Ing. arch. Veronika Šindlerová (DHV CR spol. s r.o., veronika.sindlerova@dhv.com)
zobrazit celý článek

Dopravní inženýrství 02/2012

Východní Německo - příklon k udržitelné dopravě

Ing. Martin Krejčí (DHV CR, kancelář Ostrava, martin.krejci@dhv.com)
zobrazit celý článek

Možnosti stanovení návrhových intenzit dopravy na základě krátkodobého měření

Ing. Jan Martolos, Ing. Luděk Bartoš (EDIP s.r.o., martolos@edip.cz, bartos@edip.cz)
zobrazit celý článek

Novinky v dopravně inženýrských programech

Ing. Jan Martolos, Ing. Luděk Bartoš (EDIP s.r.o., martolos@edip.cz, bartos@edip.cz)
zobrazit celý článek

Dopravní inženýrství 01/2012

Mini okružní křižovatky • Mini-Kreisverkehre

Prof. Dr.-Ing. Werner Brilon (Brilon Bondzio Weiser - Ingenieurgesellschaft für Verkehrswesen mbH, info@bbwgmbh.de)
zobrazit celý článek

Návrh optimalizace MHD v Karlových Varech

Ing. Ota Řezanka (Inplan CZ s.r.o., ota.rezanka@inplan.cz)
zobrazit celý článek

Aktuální software a technické podmínky pro dopravní inženýry

Ing. Jan Martolos, Ing. Luděk Bartoš (EDIP s.r.o., martolos@edip.cz, bartos@edip.cz)
zobrazit celý článek

Dopravní inženýrství 02/2011

Kapacita výjezdu z okružní křižovatky v závislosti na intenzitě přecházejících chodců

Ing. Jan Martolos, Ing. Luděk Bartoš (EDIP s.r.o., martolos@edip.cz, bartos@edip.cz)
zobrazit celý článek

Posuzování kapacity křižovatek - nové odborné publikace a software

Ing. Luděk Bartoš, Ing. Jan Martolos (EDIP s.r.o., bartos@edip.cz, martolos@edip.cz)
zobrazit celý článek

Dopravní inženýrství 01/2011

Nedání přednosti vozidlu jedoucímu nedovolenou rychlostí

doc. Ing. Jindřich Šachl, CSc (Fakulta dopravní ČVUT v Praze, sachl@fd.cvut.cz)
zobrazit celý článek

Úpravy dopravního značení pro cyklisty v Ostravě

Ing. Martin Krejčí (DHV CR, kancelář Ostrava, martin.krejci@ova.dhv.cz)
zobrazit celý článek

Dopravní inženýrství 02/2010

Úvaha nad předpisy pro dopravní projektování

Ing. Ondřej Vohradský (Správa veřejného statku města Plzně, vohradsky@plzen.eu)
zobrazit celý článek

Informace o vybraných změnách ČSN pro projektování pozemních komunikací

Ing. Zora Šachlová (Ředitelství silnic a dálnic ČR, sachlova@rsd.cz)
zobrazit celý článek

Dopravní inženýrství 01/2010

Bezpečné železniční přejezdy

Ing. Jaroslav Mecl (Policie ČR, Dopravní inspektorát Plzeňského kraje, mecl@yeah.cz)
zobrazit celý článek

Výhody vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty

Ing. Josef Laža (Ostravské komunikace, a.s. - Dopravně inženýrská kancelář, laza@okas.cz)
zobrazit celý článek

Praktická ukázka řešení migračního profilu pomocí postupů uvedených v TP 180 a nástin možností jejich optimalizace

Mgr. Tomáš Šikula, Ing. Tomáš Libosvár (HBH Projekt spol. s r.o., t.sikula@hbh.cz, t.libosvar@hbh.cz)
zobrazit celý článek

Dopravní inženýrství 02/2009

Návrh opatření ke zvýšení bezpečnosti na nehodových lokalitách v Karlovarském kraji

Ing. Luděk Bartoš, Ing. Aleš Richtr (EDIP s.r.o., bartos@edip.cz, richtr@edip.cz)
zobrazit celý článek

Návrh stavebně atypické malé okružní křižovatky

Ing. Miloslav Maxa (European Transportation Consultancy, mmaxa@etc-transport.com)
zobrazit celý článek

Dopravní inženýrství 01/2009

Dopravní inženýrství 02/2008

Dopravní inženýrství 01/2008

Jak pomoci rozvoji cyklistické dopravy v České republice?

Ing. Pavel Skládaný, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
zobrazit celý článek

Dopravní inženýrství 02/2007

Ekonomická stránka dopravních nehod

Ing. Alena Daňková, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i
zobrazit celý článek

Stav povrchů silnic ovlivňuje nehodovost

Doc. Ing. Jan Kudrna, CSc., Vysoké učení technické v Brně
zobrazit celý článek

Dopravní inženýrství 01/2007

Úprava tramvajových zastávek „Šumavská“ v Praze

Ing. Filip Laně; Ing. Jiří Pejša, CSc; DIPRO, spol. s.r.o.
zobrazit celý článek

Dopravní inženýrství 02/2006

Úloha automatického sčítání dopravy

Ing. Jiří Míšek, Ředitelství silnic a dálnic Brno
zobrazit celý článek

Bezpečná cesta do školy

Jitka Heinrichová, Centrum dopravního výzkumu
zobrazit celý článek

Dopravní inženýrství 01/2006

Posuzování kapacity okružní křižovatky

Ing. Luděk Bartoš, Ing. Vladislav Rozsypal, EDIP s.r.o.
zobrazit celý článek

Úprava tramvajových zastávek na Klatovské třídě v Plzni

Ing. Ondřej Vohradský, Správa veřejného statku města Plzně
zobrazit celý článek

nahoru