Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Archiv čísel

Dopravní inženýrství 1 – 2 / 2017

Neobvykle hutné a zajímavými informacemi překypující číslo, které právě držíte v ruce, je dvojčíslem a tedy celým ročníkem 2017 a bohužel zároveň posledním vydáním tohoto odborného periodika. Po několika setkáních celé redakční rady, po dlouhých debatách a těžkém rozhodování jsme se vydávání tištěného časopisu rozhodli ukončit, neboť se nám nepodařilo najít dostatek motivace a nadšení pro jeho další finančně i časově náročnou přípravu ...
Zobrazit obsah čísla

Dopravní inženýrství 02/2016

Zimní číslo časopisu se svého tištěného vydání dočkalo a přináší pestrou nabídku dopravně inženýrských problémů, někdy s nastíněným řešením, jindy jen s jejich popisem a otevřením diskuse. Posledně jmenovaným případem je i téma Míst či míst pro přecházení, které v tomto časopise není popisováno poprvé a zdá se, že ani naposledy. Živá odborná debata se rozproudila na zasedání sekce SAMDI a Bezpečnosti konaném ...
Zobrazit obsah čísla

Dopravní inženýrství 01/2016

Do svého druhého desetiletí vstupuje časopis Dopravní inženýrství v novém grafickém provedení. Odborná témata se však nemění. Již poněkolikáté přináší první číslo podrobnou statistiku dopravních nehod, které v průběhu roku 2015 řešila Policie ČR i s porovnání s lety minulými. Čísla to stále nejsou povzbudivá, příliš mnoho lidí při dopravních nehodách umírá či si nese následky těžkých zranění po zbytek života ...
Zobrazit obsah čísla

Dopravní inženýrství 02/2015

Druhým číslem časopisu Dopravní inženýrství v roce 2015 jsme završili 10 let vydávání tohoto odborného periodika. Když jsme se v roce 2006 nesměle pouštěli do vlastního časopisu, asi nikdo nepomyslel, že by se mohl dožít krásných deseti let a dokonce pokračovat i dál. Nahlédnu-li do prvního čísla, čeká mě trochu výlet do historie. Hlavním tématem byla cyklistická doprava ...
Zobrazit obsah čísla

Dopravní inženýrství 01/2015

Začíná léto a ve sdělovacích prostředcích se objevuje mnoho informací týkajících se dopravních nehod spojených převážně s výjezdy na prázdniny a dovolené. Jsou to bohužel smutné statistiky. S těmito údaji však musí dopravní inženýři a projektanti pracovat a umět z nich vyčíst, kde a jak lze nehodám napříště zabránit. I náš časopis přináší několik stran grafů, tabulek a čísel, které se netýkají jen prázdnin ...
Zobrazit obsah čísla

Dopravní inženýrství 02/2014

Před sepsáním tohoto komentáře jsem se pro zajímavost podívala do několika předchozích úvodníků. V čísle 02/2013 jste se mohli dočíst: „Od první poloviny roku 2011 se pravidelně zmiňuji o nestabilitě vedení Ministerstva dopravy, jsme na konci roku 2013, ministři se nám opět prostřídali a nyní čekáme na dalšího...“ Co k tomu dodat? Mohla bych to celé letos zopakovat, jen bych vyměnila rok 2013 za 2014 ...
Zobrazit obsah čísla

Dopravní inženýrství 01/2014

Po delší době se časopis rozrostl až na 44 stran. Dorazilo tolik zajímavého, že bylo těžké vyřazovat. Založili jsme novou rubriku „Územní plánování”, neboť koncepčním otázkám řešení měst jsme tentokrát dali větší prostor. Dozvíte se, mimo jiné, jak se plánuje v Opavě či v Plzni. Velkým tématem tohoto čísla jsou moderní technologie a možnosti jejich využití při řešení dopravně inženýrských problémů ...
Zobrazit obsah čísla

Dopravní inženýrství 02/2013

Od první poloviny roku 2011 se v úvodnících pravidelně zmiňuji o nestabilitě ve vedení Ministerstva dopravy, až to začíná být ohraná písnička, ze které se pomalu stává klišé. Jsme na konci roku 2013, ministři se nám opět prostřídali a nyní čekáme na dalšího. Vytvářet a schvalovat v takových podmínkách dlouhodobou koncepci je úloha téměř neřešitelná. Odborná témata však politika naštěstí tolik neovlivňuje, obor dopravní inženýrství se dále rozvíjí ...
Zobrazit obsah čísla

Dopravní inženýrství 01/2013

Vypravila jsem se s dětmi do divadla. Slavnostně jsme se oblékli, sedli na kola a vyrazili. V okolí budovy divadla jsem však nenalezla žádné stojany, tak jsem se zeptala, kam bych si kola mohla nejlépe zaparkovat. S autem by mi paní uvaděčka samozřejmě ráda a ochotně poradila, ale s kolem ne, navíc si myslí, že je krajně nevhodné se divadla dopravovat na bicykle a dávat tak dětem příklad nevhodného společenského chování. Možná kdybych tvrdila, že ...
Zobrazit obsah čísla

Dopravní inženýrství 02/2012

Tímto číslem završujeme sedmý ročník časopisu Dopravní inženýrství, což zní v porovnání s devadesátiletým Silničním obzorem trochu nicotně, nicméně čtenáře si již naštěstí toto mladé periodikum našlo, což je hlavním předpokladem pro to, že může dál růst a sílit. Politická situace je rozhoupaná, na Ministerstvu dopravy ČR se střídají noví a noví lidé, strategie a koncepce se vyhlašují, odvolávají a mění, aby byly po krátkém čase opět nahrazeny novými ...
Zobrazit obsah čísla

Dopravní inženýrství 01/2012

Časopis Dopravní inženýrství se tímto číslem vydává novým směrem, který je založen na zájmu jeho čtenářů - předplatitelů. I nadále bude spolupracovat s Českou silniční společností, avšak již bez rozesílání zdarma všem předplatitelům Silničního obzoru. Časopis věří ve své vlastní čtenáře a předplatitele, kteří se o nabízenou problematiku skutečně zajímají. Bude-li zájem o předplatné zřejmý, časopis bude možné udržet a s o to větší radostí pokračovat ...
Zobrazit obsah čísla

Dopravní inženýrství 02/2011

V ruce držíte poslední číslo roku 2011, časopis projde něklika změnami a jeho budoucnost vkládáme i do Vašich rukou. Tentokrát Vám nabízíme dva vědecké články, firma EDIP s.r.o. se zabývala závislostí kapacity okružní křižovatky na intenzitě právě přecházejících chodců a CDV se věnovalo metodě identifikace nehodových míst založené na modelech. Oba články nás přesvědčují, že dopravně inženýrský výzkum má smysl a přináší výsledky aplikovatelné ...
Zobrazit obsah čísla

Dopravní inženýrství 01/2011

Od podzimu prošlo Ministerstvo dopravy ČR překotnými změnami, od podzimu se vyvíjel i časopis Dopravní inženýrství 01/11, který tyto změny však naštěstí nekopíruje. Dopravně inženýrské problémy se nemění a vždy se najdou lidé, kteří je chtějí řešit a dokonce je to i baví, což se v našem případě týká týmu autorů našich článků. Určitě bych vyzdvihla článek pana Šachla „Nedání přednosti vozidlu jedoucímu nedovolenou rychlostí“ reagující ...
Zobrazit obsah čísla

Dopravní inženýrství 02/2010

Dopravní inženýrství 02/10, tentokrát v rozšířené osmačtyřicetistránkové verzi, navazuje na trend z minulých čísel a opět se pokouší otevřít diskusi nad některými tématy. Z mého pohledu je to především článek rozebírající předpisy upravující projektování místních komunikací Ing. Vohradského se zasvěceným komentářem Ing. Šachlové. Myslím, že zaujme přetištěná přednáška Ing. Teplého z Kanady či zpráva o průběhu Celostátního sčítání dopravy 2010 ...
Zobrazit obsah čísla

Dopravní inženýrství 01/2010

Bezpečnost, cyklistika, zklidňování či projektování, to jsou témata, která neměníme, to co měníme, je přístup k nim. Otvíráme prostor pro zajímavá až kontroverzní témata a vítáme otevřenou diskusi, neboť ten kdo debatuje, ten o problému přemýšlí. Téma se tak stává zajímavým a vlastně napínavým příběhem. V tomto čísle diskutujeme o bezpečnosti železničních přechodů, o nebezpečných pevných překážkách v okolí pozemních ...
Zobrazit obsah čísla

Dopravní inženýrství 02/2009

Dle předběžných statistik zemřelo v roce 2009 na českých silnicích cca 800 lidí, což je nejméně od roku 1990. Přesto je toto číslo (zvlášť představíme-li si mnohem vyšší počet tragicky změněných lidských osudů) hrozivé a ve srovnání s jinými zeměmi stále vysoké. Alespoň některým z těchto nehod se dalo jistě zabránit. I náš časopis se snaží svým obsahem přispět ke snižování nehodovosti. Rozbor dopravních nehod ve Strahovském tunelu, návrh opatření ...
Zobrazit obsah čísla

Dopravní inženýrství 01/2009

Toto číslo je v mnohém nové - přešlo do bílé barvy a vylepšilo svůj grafický vzhled. Vydavatelem se stala dopravně inženýrská firma EDIP s.r.o., která je v této pozici garantem vysoké odbornosti. Po obsahové stránce se časopis příliš nemění, pouze ještě zpřísňuje nároky na kvalitu otiskovaných článků. Zde je na místě poděkovat všem našim autorům i lektorům, kteří všechny naše požadavky ochotně respektují a podílí se tak na dobrém jméně časopisu především mezi odbornou ...
Zobrazit obsah čísla

Dopravní inženýrství 02/2008

Nejdůležitějším článkem tohoto čísla je vědecká stať profesora Brilona z univerzity v Bochumi, kterého znají mnozí z Vás z konference „Posuzování kapacity křižovatek 2007“. Pan profesor svou přednášku v červenci 2008 doplnil a aktualizoval. V České republice jsou tyto poznatky publikovány poprvé. Článek jsme pro větší přesnost otiskli i v originální verzi.
V rubrice „Články“ otiskujeme část tohoto pojednání o okružních křižovatkách ...
Zobrazit obsah čísla

Dopravní inženýrství 01/2008

Toto číslo časopisu je nově rozděleno do dvou hlavních částí - odborné a vědecké. V části vědecké otiskujeme pouze původní vědecké statě a snažíme se tak informovat o nových důležitých poznatcích v oboru dopravního inženýrství. Tyto články jsou vždy hodnoceny dvěma nezávislými lektory. Zde se můžete dočíst o výzkumu firmy EDIP s.r.o., který se zabývá experimentálním zjišťováním kapacity větve mimoúrovňové křižovatky a zjištěné hodnoty porovnává s hodnotami ...
Zobrazit obsah čísla

Dopravní inženýrství 02/2007

Hlavním tématem tohoto čísla je bezpečnost dopravy. Zde naleznete několik velmi zajímavých článků k zamyšlení. Pro bezpečnost na silnicích se dá opravdu mnoho dělat a není to vždy jen o pravidlech provozu. Dále se zde dozvíte více o nových Technických podmínkách (TP 188 Posuzování kapacity úrovňových křižovatek a TP 189 Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích).
Zobrazit obsah čísla

Dopravní inženýrství 01/2007

Toto je první číslo, které vyšlo ve spolupráci s Českou silniční společností, zvyšuje se tím jeho úroveň a garantuje jeho odborná kvalita. Podrobně se věnuje otázkám bezpečnosti dopravy a jejímu zklidňování. Stálým tématem zůstává cyklistická doprava se zajímavým článkem z Nizozemí. Za přečtení jistě stojí článek Dipl.-Ing. Wauera o zkušenostech se zaváděním mýtného v Německu.
Zobrazit obsah čísla

Dopravní inženýrství 02/2006

V tomto čísle jsou dvě hlavní témata. Prvním je problematika dopravní nehodovosti, a to zejména z pohledu potřeby odstraňování nehodových míst na našich komunikacích.Druhé téma souvisí s odborným seminářem „Metody zjišťování intenzit dopravy na pozemních komunikacích“.
Zobrazit obsah čísla

Dopravní inženýrství 01/2006

V tomto prvním čísle je hlavním tématem cyklistická doprava, na kterou je zde nahlíženo z mnoha úhlů pohledu.
Zobrazit obsah čísla