Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Konference Mariánské Lázně 2013

Ing. Jana Bartošová (EDIP s.r.o.)

Ve dnech 10. a 11. října 2013 proběhla v Mariánských Lázních již čtvrtá konference pořádaná a firmou EDIP s.r.o., garantem byla Česká silniční společnost. Odborná veřejnost se prostřednictvím osmnácti různých přednášek seznámila s aktuálními poznatky výzkumu a praxe v oblasti navrhování, posuzování a realizace křižovatek v ČR i v Německu. Kapacita přednáškového sálu byla zcela naplněna, přednášející se zabývali intenzitami dopravy, neřízenými i světelně řízenými křižovatkami, realizací a navrhováním křižovatek v praxi, zájem odborníků byl evidentní. Všechny přednášky jsou v tištěné formě k dispozici ve Sborníku.

Obrázek 1: Ing. Müller na konferenci v Mariánských Lázních (foto: Jakub Uhlík) Obrázek 2: Ing. Adámek a prof. Brilon na konferenci v Mariánských Lázních (foto: Jakub Uhlík)

Obrázek 1: Ing. Müller na konferenci v Mariánských Lázních (foto: Jakub Uhlík)

Obrázek 2: Ing. Adámek a prof. Brilon na konferenci v Mariánských Lázních (foto: Jakub Uhlík)

zpět na články

nahoru