Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Dopravní inženýrství 01/2015

Dopravní inženýrství 01/2015 - obálka

Začíná léto a ve sdělovacích prostředcích se objevuje mnoho informací týkajících se dopravních nehod spojených převážně s výjezdy na prázdniny a dovolené. Jsou to bohužel smutné statistiky. S těmito údaji však musí dopravní inženýři a projektanti pracovat a umět z nich vyčíst, kde a jak lze nehodám napříště zabránit. I náš časopis přináší několik stran grafů, tabulek a čísel, které se netýkají jen prázdnin, ale celého roku 2014. Jaká je situace, jaké jsou trendy? Dočtete se v příspěvku Petra Sobotky z Policejního prezidia ČR a vlastně i v článku týkajícím se vztahu nehodovosti a osvětlení autorů Jiřího Skály a Sabiny Burdové. Příklad možného řešení bezpečnosti naleznete v článku, kde autoři a zároveň bezpečnostní auditoři, Luděk Bartoš, Aleš Richtr a Antonín Seidl, představují komplexní přístup k řešení nehodovosti s následnou realizací bezpečnostních opatření.
S prázdninami souvisí i příjemnější téma a tím je cyklistická doprava, které se samozřejmě v létě daří dostávat více do popředí, toto číslo je toho též důkazem. Tomáš Cach se věnuje ve svém článku cyklistickým opatřením v oblasti zastávek veřejné dopravy v Praze, téma jak stvořené k následné debatě a diskusi. Cyklistikou se zabývá i Ondřej Vohradský, který se může pochlubit rozšiřující se sítí cyklostezek v Plzni. Možná inspirace a motivace i pro další města?
Autoři z ČVUT fakulty dopravní v Praze obohatili číslo článkem zabývajícím se hromadnou dopravou. Životní prostředí je zastoupeno krátkým příspěvkem „Vegetace kolem komunikací“ od Jaroslava Kolaříka, ale dává tušit, že téma je široké a v některém z dalších čísel podobné články jistě navážou. Na závěr bohužel přinášíme smutnou zprávu, že nás opustil odborník v dopravním inženýrství na slovo vzatý, člen naší redakční rady a hlavně milý člověk, pan Pavel Karlický, vzpomínáme na něj.
Ať už si vyberete k letnímu cestování auto, vlak, kolo či snad vlastní nohy, přeji Vám šťastnou cestu.

Jana Bartošová
šéfredaktorka

Bezpečnost dopravy

Projektování

 • Rekonstrukce ulice Sokolovská v Čelákovicích
  Hynek Seiner
 • Realizace cyklistických opatření v oblasti zastávek veřejné dopravy v Praze
  Tomáš Cach

Cyklistická doprava

Dopravní průzkumy

 • Průzkum dopravního chování v Pardubicích
  Vojtěch Jirsa

Hromadná doprava

 • Uspořádání komunikace jako faktor přispívající k preferenci autobusů VHD
  Vojtěch Novotný, Dagmar Kočárková

Organizace dopravy

 • Dynamické zpoplatnění parkování v ulicích
  Jaroslav Heinrich

Vliv dopravy na životní prostředí

 • Vegetace kolem komunikací
  Jaroslav Kolařík

Ze světa

 • Nové přístupy k městské dopravě v JAR
  Antonín Seidl

Zahraniční odborný tisk

 • Anotace z časopisu Traffic Engineering and Control
  Jan Adámek
 • Anotace z časopisu ITE Journal
  Jan Adámek
 • Výběr ze zpráv ETSC
  Jaroslav Heinrich

Předpisy a literatura

 • Aktuální stav připravovaných změn legislativy a dalších předpisů v oblasti projektování pozemních komunikací a jejich dopravního značení
  Ján Skovajsa

Software

Zprávy a aktuality

 • Netradiční závěry z konference „Města s dobrou adresou“
  Jaroslav Martinek
 • 25. zasedání sekce SAMDI ČSS, Praha, 20. dubna 2015
  Luděk Bartoš
 • Z činnosti sekce Bezpečnosti ČSS
  Jaroslav Heinrich

zpět na archiv čísel

nahoru