Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Dopravní inženýrství 02/2014

Dopravní inženýrství 02/2014 - obálka

Před sepsáním tohoto komentáře jsem se pro zajímavost podívala do několika předchozích úvodníků. V čísle 02/2013 jste se mohli dočíst: „Od první poloviny roku 2011 se pravidelně zmiňuji o nestabilitě vedení Ministerstva dopravy, jsme na konci roku 2013, ministři se nám opět prostřídali a nyní čekáme na dalšího...“ Co k tomu dodat? Mohla bych to celé letos zopakovat, jen bych vyměnila rok 2013 za 2014. Zdá se, že situace je v tomto směru stabilní, bohužel tento způsob stability nemůže snad nikomu vyhovovat. Každému musí být jasné, že vytvářet jakékoli dlouhodobé koncepce v tomto prostředí je téměř nemožné. To se přirozeně odráží i v obsahu několika článků v tomto čísle i ve zprávách o činnosti odborných sekcí České silniční společnosti.
Dozvíte se například, v jakém stavu je projednávání velké novely zákona o pozemních komunikacích a proč chtějí města zapracovat do této novelizace jasnější pravidla pro uživatele jízdních kol.
Jádrem časopisu jsou však především témata odborná, která dopravní inženýrství posouvají vpřed i bez ohledu na politickou situaci. Opět se věnujeme otázkám bezpečnosti dopravy, konkrétně na železničních přejezdech, problematice rozhledových poměrů na přechodech pro chodce či efektivitě tzv. uspořádání 2+1, aj. Neopomíjíme ani problematiku kapacity komunikací či organizace dopravy.
Díky autorům, kteří ochotně píší a dávají tak časopisu odborný obsah, díky lektorům, kteří články jako první čtou a posuzují a tím pomáhají držet odbornou kvalitu časopisu, díky všem, kteří v časopise inzerují a tím jej podporují a velké díky čtenářům, kteří časopis odebírají a dávají mu tím hlavní smysl. Tím více mě těší, že počet předplatitelů stále roste.
Přeji dobrý rok 2015

Jana Bartošová
šéfredaktorka

Bezpečnost dopravy

 • Bezpečnostní inspekce vodorovného dopravního značení na železničních přejezdech
  Pavel Skládaný, Pavel Tučka
 • Možnost využití graficko-početní metody pro analýzu rozhledových poměrů na přechodu pro chodce
  Radka Bečicová, Kateřina Mičunková (Krpešová)
 • Hodnocení efektivity přestavby dvoupruhové silnice na uspořádání 2 + 1
  Jiří Čarský, Petr Šatra
 • Zdrsnění vozovky nadměrně kluzké za mokra ve Zlíchovském tunelu v Praze – příklad účinného dopravně bezpečnostního opatření
  Jan Adámek, Richard Burgr
 • Dlouhá cesta k úpravě přechodu pro chodce v Jabloňové ulici v Liberci
  Vladislav Rozsypal

Kapacita komunikací

Organizace dopravy

 • Je problém objíždění dálnice D2 těžkou nákladní dopravou opravdu problémem?
  Miroslav Bidovský, Pavel Tučka, Pavel Skládaný, Jindřich Frič

Ze světa

 • Postřehy ze Stockholmu a okolí
  Martin Krejčí

Cyklistická doprava

Zahraniční odborný tisk

 • Anotace z věstníku USA Transportation Research Board
  Jan Adámek
 • Anotace ze zprávy britského institutu IAM
  Jan Adámek
 • Anotace z časopisu Strassenverkestechnik
  Jan Adámek

Předpisy a literatura

Zprávy a aktuality

 • Soutěž Cesty městy inspiruje již 13 let
  Ondřej Lukáš
 • Konference IENE 2014 – Zelenější dopravní infrastruktura
  Jan Martolos
 • Ohlédnutí za konferencí „Bezpečná dopravní infrastruktura 2014“
  Sabina Šibravová
 • Konference doprava, zdraví a životní prostředí
  Jiří Jedlička
 • Konference Inteligentní doprava
 • Informace z činnosti sekce Bezpečnost ČSS
  Jaroslav Heinrich
 • 23. zasedání sekce SAMDI ČSS, Praha, 30. září 2014
  Luděk Bartoš
 • 24. zasedání sekce SAMDI ČSS, Olomouc, 21. října 2014
  Luděk Bartoš

zpět na archiv čísel

nahoru