Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Města chtějí jasnější pravidla pro uživatele jízdních kol, zaslala své připomínky k silničnímu zákonu

Ing. Jaroslav Martinek (cyklokoordinátor rozvoje cyklistické dopravy v ČR, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., jaroslav.martinek@cdv.cz)
Jitka Vrtalová (Asociace měst pro cyklisty, jitka.vrtalova@nakole.cz)

Cyklopruh končící několik metrů před křižovatkou, cedulky „Cyklisto sesedni z kola“, vozidla zaparkovaná v prostoru určenému cyklistům, nejasná pravidla na stezkách pro chodce a cyklisty či les značek přerušující cyklostezku po několika metrech. Tyto a další nešvary, které znepříjemňují život nejen uživatelům jízdních kol, by mohly být už za několik měsíců minulostí. K tomu alespoň směřuje návrh Asociace měst pro cyklisty na změnu zákona o silničním provozu. Sdružení měst doplnilo své připomínky k novele zákona, která má být projednána v nejbližší době vládou.


V říjnu 2014 rozeslalo Ministerstvo dopravy návrh novelizace zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, do vnějšího připomínkového řízení [1]. Takzvaný silniční zákon upravuje chování jednotlivých účastníků provozu a má tak zásadní vliv na bezpečnost všech, kteří užívají pozemní komunikace v roli řidičů osobních nebo nákladních automobilů, vozidel městské hromadné dopravy, jízdních kol nebo vozítek Segway, ale také pěších.

Dopravní odborníci sledují změny silničního zákona ještě z dalšího důvodu – tento legislativní předpis totiž slouží jako jeden ze zásadních podkladů, podle kterého vznikají konkrétní dopravní řešení. Pokud je skupina uživatelů jízdních kol v zákoně opomíjena, nemyslí se na jejich bezpečný průjezd zpravidla ani při rekonstrukcích nebo stavbě nových křižovatek. I to byly důvody, proč Asociace měst pro cyklisty zaslala Ministerstvu dopravy seznam připomínek [2] k projednávané novele. Jde především o zabezpečení srovnatelných podmínek pro všechny druhy dopravy, ne o preferenci vybrané skupiny. Podle současné legislativy zatím mnohá, jinde v Evropě běžná opatření nelze vůbec projednat, natož realizovat. Novela by tak měla podporovat logická a komfortní dopravní řešení pro všechny skupiny uživatelů.

Pro českou společnost je však pojem aktivní a trvale udržitelné mobility poměrně novým tématem, proto původní okruh návrhů [3] po diskusi Asociace měst zkrátila a ponechala jen ta nejvíce potřebná opatření [4]. Patří sem například definice pro obousměrný provoz jízdních kol v jednosměrkách, pravidla pro průjezd cyklistů v křižovatkách, či křížení stezky na výjezdech, ale také třeba zrušení povinnosti pro použití vyznačeného cyklistického opatření. Nejvíce diskutovaným tématem se přitom stala údajná přednost cyklistů na přejezdech. V této oblasti se naráželo často na zkreslené informace, proto Asociace měst pro cyklisty chce zdůraznit, že nechce přednost pro cyklisty na klasických přejezdech.

Předkládané návrhy vždy pracovaly pouze s termíny neohrožování cyklistů, kteří jedou po přejezdu, při odbočování, dále neohrožování cyklistů při odbočování, najíždění na, resp. z míst mimo pozemní komunikace, otáčení nebo couvání. Zvláštní pozornost si zaslouží vyjíždění z míst ležící mimo pozemní komunikaci. Typicky jsou to vjezdy na pole, kvůli kterým je v řadě míst souběžná cyklostezka přerušena značkami, což zvyšuje náklady a pro účastníky silničního provozu může být matoucí.

Legislativní změny v dané oblasti bude potřeba dořešit mimo jiné i pro čerpání peněz z Evropských fondů [5]. Podporovaná opatření v příštím programovém období směřují ke zvyšování bezpečnosti všech účastníků, mimochodem i tím, že doprava se spíše zklidňuje a nezapomíná se na budování bezpečné infrastruktury pro cyklisty a chodce.

Obrázek 1: Důsledek stávající legislativy – výjezdy z míst ležící mimo komunikaci křižují stezku pro pěší a cyklisty (Uherské Hradiště – místní část Jarošov). Foto: archiv Asociace měst pro cyklisty Obrázek 2: Cyklostezka Chropyně-Plešovec sice vede podél silnice II. třídy, takže zajišťuje cyklistům bezpečnost, kvůli výjezdům je ale přerušena a cyklisté musí dát přednost, i když se jedná jen o sjezd do podnikového areálu. Stejný příklad platí i v případě, pokud se jedná o sjezd na pole, kam jezdí jen traktor. Každá značka přitom znamená investici cca 5 000 Kč, celkem tedy 20 tisíc Kč na každou odbočku. Foto: archiv Asociace měst pro cyklisty Obrázek 3: Hradec Králové – tady by měl cyklista podle zákona sesednout a kolo převést. Foto: archiv Asociace cykloměst

Obrázek 1: Důsledek stávající legislativy – výjezdy z míst ležící mimo komunikaci křižují stezku pro pěší a cyklisty (Uherské Hradiště – místní část Jarošov). Foto: archiv Asociace měst pro cyklisty

Obrázek 2: Cyklostezka Chropyně-Plešovec sice vede podél silnice II. třídy, takže zajišťuje cyklistům bezpečnost, kvůli výjezdům je ale přerušena a cyklisté musí dát přednost, i když se jedná jen o sjezd do podnikového areálu. Stejný příklad platí i v případě, pokud se jedná o sjezd na pole, kam jezdí jen traktor. Každá značka přitom znamená investici cca 5 000 Kč, celkem tedy 20 tisíc Kč na každou odbočku. Foto: archiv Asociace měst pro cyklisty

Obrázek 3: Hradec Králové – tady by měl cyklista podle zákona sesednout a kolo převést. Foto: archiv Asociace cykloměst

Po uzavření připomínkového řízení čeká návrh novely ještě schválení vládou, v případě doporučení potom novela poputuje k projednání do Parlamentu.

Doplňující informace

  1. Hlavní body novely silničního zákona 361/2000 Sb., jak ji předložilo Ministerstvo dopravy
  2. Okruhy změn zákona 361/2000 Sb.: http://www.cyklomesta.cz/aktivity/iniciovani-zmen-v-cyklolegislative/
  3. Dne 22. 5. 2013 byla schválená Vládou ČR nová Cyklostrategie, která ve svém opatření 2.3.1. definuje úkol novelizovat zákon o silničním provozu (zák. č. 361/2000 Sb.) ve vztahu k problematice budování cyklistické infrastruktury. V kapitole Právní nástroje jsou pak definovány problematické okruhy – k nahlédnutí jsou rovněž zde: http://www.cyklodoprava.cz/legislativa/tematicke-okruhy-zmen-predpisu/
  4. Historie projednání navrhovaných změn v zákoně č. 361/2000 Sb.: http://www.cyklomesta.cz/aktivity/iniciovani-zmen-v-cyklolegislative/prubeh-jednani-na-md/
  5. V současnosti se připravují pravidla pro čerpání financí z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v letech 2014-2020. Na podporu udržitelných forem dopravy se zaměřuje Specifický cíl 1. 2. tohoto programu.

Asociace měst pro cyklisty je celostátní dobrovolnou organizací, která sdružuje více než 50 měst, obcí, svazků a dalších partnerů. Prostřednictvím svých členů tak zastupuje více než 3,4 mil. českých obyvatel. Kromě podpory mobility ve městech koordinuje také rozvoj značky Česko jede, která podporuje aktivní turistiku a udržitelný cestovní ruch. Více na www.cyklomesta.cz.

zpět na články

nahoru