Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Dopravní inženýrství 02/2007

obálka

Hlavním tématem tohoto čísla je bezpečnost dopravy. Zde naleznete několik velmi zajímavých článků k zamyšlení. Pro bezpečnost na silnicích se dá opravdu mnoho dělat a není to vždy jen o pravidlech provozu. Dále se zde dozvíte více o nových Technických podmínkách (TP 188 Posuzování kapacity úrovňových křižovatek a TP 189 Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích).

 • Bezpečnost dopravy
  • Ekonomická stránka dopravních nehod - Ing. Alena Daňková
   zobrazit celý článek
  • Stav povrchů silnic ovlivňuje nehodovost - Doc. Ing. Jan Kudrna, CSc.
   zobrazit celý článek
  • Dětská dopravní hřiště v Ostravě - Josef Madenský
  • Zkušenosti s projekty bezpečných cest do školy v České republice - Jarmila Johnová
  • Nehodovost motocyklistů v Praze za období 2004 až 2006 - Ing. Ondřej Láska
  • Zvyšují reklamní zařízení u pozemních komunikací bezpečnost silničního provozu? - Ing. Jan Čáp
  • Nový pohled na bezpečnost automobilové dopravy na pozemních komunikacích - Ing. Petr Novotný
  • Úloha dopravního inženýrství při zvyšování bezpečnosti silničního provozu - Ing. Jiří Landa, Cityplan
 • Cyklistická doprava
 • Pěší doprava
  • Jihlava a generel bezbariérových tras - Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.
 • Hromadná doprava
  • Rozvoj MHD v Olomouci - Ing. Marek Černý
 • Zklidňování dopravy
  • Výsledky šestého ročníku soutěže Cesty městy - Petr Šmíd, Nadace partnerství
 • Projektování
  • Nehodovost na průtazích správci raději neřeší - Ing. Ota Řezanka
 • Městské inženýrství
  • Proměny obytného území našich měst a jejich dopravní souvislosti - prof. Ing. Vítězslav Kuta,CSc.
 • Životní prostředí
  • Vliv dopravy na životní prostředí z pohledu dopravního inženýra - Ing. Jan Martolos
 • Kapacita komunikací
  • Technické podmínky TP188 Posuzování kapacity úrovňových křižovatek - Ing. Luděk Bartoš
 • Dopravní průzkumy
  • Technické podmínky TP189 Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích - Ing. Luděk Bartoš, Ing. Jan Martolos
 • Ze světa
  • Dopravní inženýr na Novém Zélandu - Ing. Petr Pokorný
 • Předpisy a literatura
  • Revize norem z oblasti projektování pozemních komunikací v ČR - Ing. Zora Šachlová
  • Poslední novely zákona o silničním provozu - Ing. Antonín Seidl
  • Zachraňovací náklady vynaložené v souvislosti s označováním překážky provozu na pozemní komunikaci - JUDr. Pavel Bušta
  • Co přinesla novela zákona o provozu a bodový systém? - Ing. Pavel Skládaný
 • Informace ČSS
  • Informace ze sekce SAMDI
  • Přehled odborných akcí
  • 15. Silniční konference - Ostrava 2007
  • Stručná informace o průběhu XXIII. světového silničního kongresu v Paříži 17. - 21. září 2007
  • Konference "Posuzování kapacity křižovatek 2007"
  • Bezpečná silniční infrastruktura - mezinárodní konference Liberec 24. - 25. září 2007
 • Krátké zprávy
  • Nový bakalářský studijní obor - Mahdalová
  • Konference Karlovy Vary

zpět na archiv čísel

nahoru