Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Dopravní inženýrství 02/2015

Dopravní inženýrství 02/2015 - obálka

Druhým číslem časopisu Dopravní inženýrství v roce 2015 jsme završili 10 let vydávání tohoto odborného periodika. Když jsme se v roce 2006 nesměle pouštěli do vlastního časopisu, asi nikdo nepomyslel, že by se mohl dožít krásných deseti let a dokonce pokračovat i dál.
Nahlédnu-li do prvního čísla, čeká mě trochu výlet do historie. Hlavním tématem byla cyklistická doprava, které bylo věnováno devět stran i úvodní fotka cyklisty vezoucího před sebou ve vozíku dvě malé děti, na kterých je nejlépe vidět, jak časopis zestárnul. Z roční holčičky je již samostatná jedenáctiletá slečna a z roztomilého kloučka vedle je čtrnáctiletý kluk s vlastními názory. Stejně tak se změnil i časopis. S přibývajícím věkem se zklidnil a malinko zvážněl. Hlavní témata se však nezměnila, jen obsah i forma se posunuly.
V prvním ročníku jsme mimo jiné bilancovali rok 2005 z hlediska nehodovosti, hodnotili efektivnost využití figuríny policisty či se zabývali posuzováním kapacity okružních křižovatek v českém prostředí.
V posledním čísle desátého ročníku se také věnujeme cyklistice či bezpečnosti dopravy, oproti prvnímu číslu zcela nově plánům udržitelné městské mobility, vědecký článek se zabývá vlivem přecházejících chodců na výpočet kapacity výjezdu z okružní křižovatky a zajímavá diskuse je tentokrát na téma „Stromy kolem komunikací“. Nechybí zprávy ze zahraničního tisku či informace o novinkách v předpisech a odborné literatuře.
První čísla jsme vydávali díky reklamě ve velkém nákladu a distribuovali zdarma, později jsme zavedli předplatné, abychom si ujasnili, pro koho skutečně časopis vydáváme. Od našich čtenářů jsme tak získali zpětnou vazbu, které se stále snažíme využívat k postupnému zvyšování odborné úrovně časopisu. Inzerentů časem bohužel ubylo, předplatitelé nám však naštěstí zůstávají, čehož si velmi vážíme.
Děkujeme tímto všem našim čtenářům, předplatitelům, redakční radě, České silniční společnosti, inzerentům a podporovatelům za stálou přízeň, bez níž by časopis existovat nemohl.

Jana Bartošová
šéfredaktorka

Vědecká část

Bezpečnost dopravy

 • Sanace nehodových lokalit pomocí nízkonákladových opatření na silnicích II. tříd Jihomoravského kraje
  Pavel Havránek, Eva Simonová, Radim Striegler
 • Vítězové soutěže Cesty městy v roce 2015
  Anna Petříková
 • Karlovarská zvedací lávka jako základní kámen městských cyklotras
  Anna Petříková

Cyklistická doprava

 • Karlovarská zvedací lávka jako základní kámen městských cyklotras
  Ota Řezanka

Dopravní průzkumy

 • Sledování intenzit cyklistické dopravy v Pardubicích
  Vojtěch Jirsa, Luboš Kala, Ondřej Nejedlý
 • Udržitelná a sociálně odpovědná doprava v kontextu univerzitního města
  Matúš Šucha, Kateřina Böhmová, Alena Hrbáčová

Územní plánování

 • Plán udržitelné městské mobility (SUMP)
  Jaroslav Martinek, Jiří Jedlička, Marek Ščerba
 • Plán mobility pro města (PUMM) – praktické shrnutí
  Petr Macejka

Vliv dopravy na životní prostředí

 • Výpočet rozptylu znečištění od specifických dopravních zdrojů emisí pomocí modelu gaussovského typu – aktualizace metodiky ATEM
  Jan Macoun, Jan Karel
 • Reakce na článek v čísle 1/2015 „Vegetace kolem komunikací“
  Michael Vafek
 • Reakce autora článku: Stromy kolem komunikací – ekologické a bezpečnostní hledisko
  Jaroslav Kolařík

Ze světa

 • Cyklistou v Londýně snadno a rychle?
  Martin Krejčí

Zahraniční odborný tisk

 • Anotace z věstníku USA Transportation Research Board
  Jan Adámek
 • Anotace z časopisu ITE Journal (Institute of Transportation Engineers)
  Jan Adámek
 • Výběr ze zpráv ETSC
  Jaroslav Heinrich

Předpisy a literatura

 • Změny legislativy a dalších předpisů v oblasti dopravního značení v roce 2015
  Ján Skovajsa
 • Rezortní systém jakosti a aktualizace základních předpisů pro silniční hospodářství
  Čestmír Kopřiva
 • TP 81 Navrhování světelných signalizačních zařízení, 3. vydání
  Jan Martolos
 • V Německu vyšly nové HBS 2015
  Luděk Bartoš
 • Metodika pro navrhování turbo-okružních křižovatek
  Miroslav Patočka, Martin Smělý

Software

Zprávy a aktuality

 • Ohlédnutí za konferencí „Bezpečná dopravní infrastruktura 2015“
  Dagmar Tothová
 • Dopravní snídaně s BESIPEM 2015 – Liberecký kraj
  Vladislav Rozsypal
 • gEKOn – mezifiremní soutěž pro podporu šetrné mobility
  Marie Fikoczková
 • Využití dopravně inženýrského software v praxi – seminář pro Policii ČR
  Jana Bartošová
 • Konference Geomatika v projektech
  Jana Bartošová
  zobrazit celý článek
 • Informace z činnosti sekce Bezpečnost ČSS
  Jaroslav Heinrich

zpět na archiv čísel

nahoru