Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Konference Geomatika v projektech

Ing. Jana Bartošová (EDIP s.r.o., bartosova@edip.cz)

V dnech 7. a 8. října 2015 se konala na zámku Kozel odborná konference „Geomatika v projektech“ pořádaná oddělením geomatiky katedry matematiky Fakulty aplikovaných věd, Západočeské univerzity v Plzni. Letošní ročník navazoval na předchozí semináře, které oddělení geomatiky pořádá ve spolupráci s Národním památkovým ústavem již od roku 2007.

Původní zaměření „Prostorové aspekty kulturního dědictví České republiky“ je od roku 2009 rozšířeno o další aplikační oblasti geomatiky a příbuzných vědních oborů. Letošní ročník zahrnoval tyto odborné sekce: Geomatika v dopravě, 20 let Geomatiky, Geomatika ve třetím rozměru, Geomatika a geoprostorové kulturní dědictví, Aplikace teoretické geodézie, Geomatika – open source a open data.

Dopravní inženýry pochopitelně nejvíce zajímala část nazvaná Geomatika v dopravě, kde se svými přednáškami vystoupili především řešitelé Evropského projektu OTN (OpenTransport Net). Aneta Rapacz z londýnské firmy 21c Consultancy měla přednášku s názvem: „OTN data hubs: stimulating innovation by improving access to open geographic information“. Další příspěvek zabývající se vztahem mezi geomatikou a dopravou „Traffic accidents spatial data analysis on the road network“ přednesl zástupce firmy EDIP, Jan Martolos.

Open Transport Net - logo projektu Přednáška Ing. Martolose v sekci Geomatika v dopravě Jednání OTN

Open Transport Net - logo projektu

Přednáška Ing. Martolose v sekci Geomatika v dopravě

Jednání OTN

Carina Veeckman z belgické firmy iMinds, která je rovněž jedním z řešitelů projektu OTN, hovořila o možnostech spojenými s vizualizací dat v dopravě: „Evaluating (Geo-) Visualizations in Transport: The Living Lab Approach of Open Transport Net“. Na závěr tohoto bloku vystoupila Lenka Zajíčková z Univerzity Palackého v Olomouci s přednáškou „Od otevřenosti dat o veřejné dopravě k jejich dostupnosti.“

V rámci konference se zároveň konalo pracovní jednání týkající se projektu OTN. Hovořilo se o potenciálu intenzit dopravy a jejich možném využití v aplikacích založených na open datech. Zástupci pilotních regionů projektu OTN Antwerpy, Birmingham, Issy-Les-Moulineaux a Liberec informovali o zjištěných problémech ve svých městech.

Byl představen tzv. „City Hubs – OTN Data Portal“, tedy základ výstupu projektu OTN: http://otn-dev.intrasoft-intl.com/, ke kterému se mají možnost nyní všichni vyjádřit a navrhovat jeho vylepšení a doplnění. Nadále probíhají práce spojené se shromážďováním a harmonizací dostupných dat tak, aby bylo dosaženo jejich využitelnosti k řešení dopravně inženýrských problémů jako např. navrhování komunikací s ohledem na jejich bezpečnost, přesnou navigaci záchranných složek či řešení míst přetížených dopravou. Data např. z GPS, OSM – open street map či geografická data jsou dále vzájemně propojována a zpřístupňována. Projekt končí v lednu roku 2017.

Podrobnější informace naleznete na stránkách: http://www.opentransportnet.eu/otn/

zpět na články

nahoru