Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Dopravní inženýrství 02/2011

obálka

V ruce držíte poslední číslo roku 2011, časopis projde něklika změnami a jeho budoucnost vkládáme i do Vašich rukou. Tentokrát Vám nabízíme dva vědecké články, firma EDIP s.r.o. se zabývala závislostí kapacity okružní křižovatky na intenzitě právě přecházejících chodců a CDV se věnovalo metodě identifikace nehodových míst založené na modelech. Oba články nás přesvědčují, že dopravně inženýrský výzkum má smysl a přináší výsledky aplikovatelné do praxe. Velmi zajímavá debata vznikla nad článkem pana Adámka, který se v minulém čísle zabýval úvahou nad blikající zelenou na světelné signalizaci. Pan profesor Teply a pan profesor Přibyl velmi spontánně na toto téma zareagovali a již toto spojení dává tušit zajímavé čtení. Všech čtyřicet stran je naplněno mnoha dopravně inženýrskými informacemi, které doufám využijete ve své praxi a budete se těšit na číslo jarní.

Vědecká část

Bezpečnost dopravy

 • Diskuse k článku: Byla by na světelné signalizaci blikající zelená před žlutou přínosem nebo spíše negativem? - Stan Teply, Ph.D., Dr.h.c., P.Eng., Professor Emeritus, prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc.
 • Systém pro komplexní posouzení kritických míst na komunikacích pro potřeby dopravní policie ČR - Ing. Luděk Bartoš, Ing. Jan Šťastný, Ing. Pavel Tučka
 • Auditor bezpečnosti pozemních komunikací - Ing. Milan Dont, Ing. Bc. Jana Košťálová

Dopravní nehodovost

 • Okružní křižovatka Vítězné náměstí - dlouhodobě výrazně nejnehodovější křižovatka v Praze - Ing. Jan Adámek, Ing. Richard Burgr

Cyklistická doprava

 • Cyklistické postřehy z Vídně - Ing. Martin Krejčí

Projektování

 • Rekonstrukce komunikací bloku K Višňovce, Železničního pluku, Rokycanova a Pichlova - Ing. Hynek Seiner
 • Soutěž Cesty městy desetiletá - Petr Šmíd

Prognóza

 • Faktory vysvětlující vlastnictví automobilu v ČR - Mgr. Jan Urban, Mgr. Milan Ščasný, PhD

Vliv dopravy na životní prostředí

 • Hodnocení dynamické skladby vozového parku na silniční síti České republiky - Mgr. Jan Karel, Mgr. Radek Jareš
 • Zvyšování účinnosti migračních objektů na dálniční a silniční síti ČR - Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc.

Ze světa

 • Mexiko očima dopravního inženýra - Ing. Petr Novotný

Předpisy a literatura

Zprávy a aktuality

Informace ČSS

zpět na archiv čísel

nahoru