Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Dopravní inženýrství 01/2011

obálka

Od podzimu prošlo Ministerstvo dopravy ČR překotnými změnami, od podzimu se vyvíjel i časopis Dopravní inženýrství 01/11, který tyto změny však naštěstí nekopíruje. Dopravně inženýrské problémy se nemění a vždy se najdou lidé, kteří je chtějí řešit a dokonce je to i baví, což se v našem případě týká týmu autorů našich článků.
Určitě bych vyzdvihla článek pana Šachla „Nedání přednosti vozidlu jedoucímu nedovolenou rychlostí“ reagující na příspěvek pana Kněžínka z minulého čísla doplněný ještě o pohled projektanta pana Müllera z Pragoprojektu. Vzniklo z toho tak zajímavé čtení, že ho ponechávám v celém znění i se všemi citacemi z rozhodnutí Nejvyššího soudu.
Několik článků se věnuje okružním křižovatkám, takže to na celou problematiku dává ucelenější pohled. Nemálo zajímavým příspěvkem je diskuse týkající se kvality projektů, v tomto případě tedy jednoho konkrétního projektu, se stanovisky projektantů, úředníků i investora.
Doufám, že časopis najde dostatek vás čtenářů, kteří si jej rádi zakoupíte či předplatíte, neboť právě na vás bude záviset budoucnost tohoto odborného periodika. Firmy, které nás doposud podporovaly, se bohužel potýkají s vlastními problémy a od podpory časopisu se zřejmě pomalu odklánějí.

Vědecká část

 • Prognóza vývoje počtu osobních automobilů v České republice - Ing. Lukáš Mohelský

Odborná část

 • Bezpečnost dopravy
 • Cyklistická doprava
 • Projektování
  • Kapacita okružních křižovatek s vícepruhovými vjezdy - Ing. Martin Smělý, Ing. Michal Radimský, Ph.D., Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D.
  • Kvalita projektů dopravních staveb - Ing. Petr Novotný
  • Výjezdové větve okružních křižovatek - Ing. Ota Řezanka
 • Dopravní průzkumy
  • Praktické zkušenosti s prováděním dopravních průzkumů - Ing. Vladislav Rozsypal, Ing. Jan Martolos
 • Vliv dopravy na životní prostředí
 • Předpisy a literatura
  • Předpisy MD pro pozemní komunikace vydané v roce 2010 a 2011 - Mgr. Václav Mráz
  • Navrhované úpravy ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích v rámci změny č. 1 - Ing. Miloslav Müller, Ing. Petr Kůrka, Ing. Radek Mátl
  • Zákon o silničním provozu - drobné změny zavedeny, podstatnější se chystají - Ing. Antonín Seidl

Zprávy a aktuality

Informace ČSS

zpět na archiv čísel

nahoru