Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Dopravní inženýrství 02/2010

obálka

Dopravní inženýrství 02/10, tentokrát v rozšířené osmačtyřicetistránkové verzi, navazuje na trend z minulých čísel a opět se pokouší otevřít diskusi nad některými tématy. Z mého pohledu je to především článek rozebírající předpisy upravující projektování místních komunikací Ing. Vohradského se zasvěceným komentářem Ing. Šachlové.
Myslím, že zaujme přetištěná přednáška Ing. Teplého z Kanady či zpráva o průběhu Celostátního sčítání dopravy 2010. I další články dávají mnoho námětů k zamyšlení, proto budu velmi ráda, když se do odborných debat zapojíte i Vy a podělíte se s ostatními o Vaše názory a zkušenosti a pomůžete tak ke kvalitnějším dopravně inženýrským řešením. Pište prosím na info@dopravniinzenyrstvi.cz. Vydavatel časopisu EDIP s.r.o. zmodernizoval a zpřehlednil své webové strany www.edip.cz, určitě stojí za podívání.

Vědecká část

 • Závislost hodnoty kritického časového odstupu na stupni vyčerpání kapacity neřízené úrovňové křižovatky - Ing. Luděk Bartoš, Ing. Jan Martolos

Odborná část

 • Bezpečnost dopravy
 • Zklidňování dopravy
  • V letošním ročníku soutěže Cesty městy bylo oceněno osm dopravních řešení - Ing. Petr Šmíd
 • Cyklistická doprava
  • Poznatky z dopravního plánování v SRN - Ing. Martin Krejčí
 • Zajímavé realizace
  • Osvětlení přechodů pro chodce v Mostě - Ing. František Jirásek
  • Zvýšení bezpečnosti provozu u základní školy Broumovská v Liberci - Ing. Vladislav Rozsypal
 • Projektování
  • Malá okružní křižovatka u kaple sv. Anny v Bystřici nad Pernštejnem - Ing. Aleš Sitař
 • Vliv dopravy na životní prostředí
  • Stanovování hlučnosti povrchů vozovek pomocí metody SPB - Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D., Ing. Rudolf Cholava, Ing. Jiří Jedlička
 • Software
  • Moderní nástroj pro realizaci směrových dopravních průzkumů - Ing. Bc. Tomáš Kučera, Ing. Martin Langr
 • Ze světa
  • Putování po pobaltských republikách, Polsku a Finsku - Ing. Petr Novotný
 • Předpisy a literatura

Zprávy a aktuality

Informace ČSS

zpět na archiv čísel

nahoru