Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Dopravní inženýrství 02/2009

obálka

Dle předběžných statistik zemřelo v roce 2009 na českých silnicích cca 800 lidí, což je nejméně od roku 1990. Přesto je toto číslo (zvlášť představíme-li si mnohem vyšší počet tragicky změněných lidských osudů) hrozivé a ve srovnání s jinými zeměmi stále vysoké. Alespoň některým z těchto nehod se dalo jistě zabránit. I náš časopis se snaží svým obsahem přispět ke snižování nehodovosti. Rozbor dopravních nehod ve Strahovském tunelu, návrh opatření ke zvýšení bezpečnosti na nehodových lokalitách či rizikové faktory na železničních přejezdech, to jsou témata článků tohoto čísla sloužících jako příklad omezování nehodovosti a námět k zamyšlení nejen projektantům, ale i všem institucím majícím vliv na dopravu. Dále se časopis zabývá zklidňováním dopravy, cyklistickou dopravou nebo okružními křižovatkami z různých úhlů pohledu, světelnou signalizací a novinkami v předpisech a odborné literatuře.

1. Vědecké stati

  • Posuzování kapacity světelně řízených křižovatek - Ing. Aleš Richtr, Ing. Jan Martolos, lektor: Ing. Jan Adámek

2. Odborné stati

3. Zprávy a aktuality

4. Informace ČSS

zpět na archiv čísel

nahoru