Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Dopravní inženýrství 01/2009

obálka

Toto číslo je v mnohém nové - přešlo do bílé barvy a vylepšilo svůj grafický vzhled. Vydavatelem se stala dopravně inženýrská firma EDIP s.r.o., která je v této pozici garantem vysoké odbornosti. Po obsahové stránce se časopis příliš nemění, pouze ještě zpřísňuje nároky na kvalitu otiskovaných článků. Zde je na místě poděkovat všem našim autorům i lektorům, kteří všechny naše požadavky ochotně respektují a podílí se tak na dobrém jméně časopisu především mezi odbornou veřejností. Také proto je časopis stále na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. I v tomto čísle jsou články vědecké i odborné a celá řada aktuálních informací z oboru. K napsání jednoho z vědeckých článků se nám podařilo získat Dr.-Ing. Stephana Hoffmanna z univerzity v Hannoveru. V odborné části naleznete známé rubriky avšak s články plnými nových poznatků a zkušeností.

1. Vědecké stati

2. Odborné stati

 • Intenzita dopravy
  • Vliv významné sportovní nebo společenské události na intenzitu dopravy - Ing. Jan Martolos, Ing. Luděk Bartoš, lektor: Ing. Jaroslav Heinrich
 • Bezpečnost dopravy
  • Typické (opakující se) mechanizmy nehod chodců - Ing. Zora Šachlová, lektor: Ing. Tomáš Wirland
 • Cyklistická doprava
  • Víceučelový jízdní pruh - zatím nevyužitá šance - Ing. Petr Pokorný, Ing. Pavel Skládaný, lektor: Ing. Martin Krejčí
 • Zklidňování dopravy
 • Projektování
  • Navrhování okružních křižovatek III - velikost MOK ve světle sněhové nadílky - zimní údržba okružních křižovatek - Ing. Petr Novotný, lektor: Ing. Ota Řezanka
 • Vliv dopravy na životní prostředí
  • Řešení problematiky migrace živočichů v průběhu investiční přípravy silnic a dálnic - Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc., Ing. Ivana Gorčicová, lektor: Ing. Karel Horníček
  • Ekologické zóny v Německu - Ing. Tomáš Rücker, Ing. Jan Martolos
 • Organizace dopravy
  • Dopravní opatření v průběhu FIS mistrovství světa v klasickém lyžování Liberec 2009 - Ing. Jiří Kašpar, lektor: por. Vlastimil Malý
 • Software
 • Ze světa
  • V Berlíně je jízdní kolo rovnocennou součástí dopravního systému - Ing. Petr Šmíd
 • Předpisy a literatura
  • K právní povaze stanovení dopravního značení - JUDr. Jan Kněžínek, lektor: Ing. Antonín Seidl
  • Nový trestní zákoník: některé dopravní značky jako obecně prospěšná zařízení - JUDr. Jan Kněžínek
  • Vyhláška č. 91/2009 Sb. - šestá novela vyhlášky č. 30/2001 Sb. - Ing. Antonín Seidl
  • Předpisy MD pro dopravní inženýrství a projektování PK - Ing. Lubomír Tichý, CSc.

3. Zprávy a aktuality

4. Informace ČSS

zpět na archiv čísel

nahoru