Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Dopravní inženýrství 02/2008

obálka

Nejdůležitějším článkem tohoto čísla je vědecká stať profesora Brilona z univerzity v Bochumi, kterého znají mnozí z Vás z konference „Posuzování kapacity křižovatek 2007“. Pan profesor svou přednášku v červenci 2008 doplnil a aktualizoval. V České republice jsou tyto poznatky publikovány poprvé. Článek jsme pro větší přesnost otiskli i v originální verzi.
V rubrice „Články“ otiskujeme část tohoto pojednání o okružních křižovatkách v Německu.
Neméně zajímavým tématem se zabývá pan profesor Přibyl, který se věnuje dopravní telematice. Jeho příspěvek volně navazuje na referát přednesený na Dopravně inženýrských dnech v červnu 2008 v Mikulově. Vrací se k tomu, že na dálnici D1 se buduje základ dopravně telematického systému a zamýšlí se nad tím, co musí být splněno, aby byl systém skutečně telematický.
Již tradičně nejvíce plná je rubrika „Bezpečnost dopravy“, což je téma, kterému i nadále budeme věnovat zvýšenou pozornost.

1. Vědecké stati

2. Odborné stati

3. Informace ČSS

4. Krátké zprávy

zpět na archiv čísel

nahoru