Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Dopravní inženýrství 01/2008

obálka

Toto číslo časopisu je nově rozděleno do dvou hlavních částí - odborné a vědecké. V části vědecké otiskujeme pouze původní vědecké statě a snažíme se tak informovat o nových důležitých poznatcích v oboru dopravního inženýrství. Tyto články jsou vždy hodnoceny dvěma nezávislými lektory. Zde se můžete dočíst o výzkumu firmy EDIP s.r.o., který se zabývá experimentálním zjišťováním kapacity větve mimoúrovňové křižovatky a zjištěné hodnoty porovnává s hodnotami platnými v českých i zahraničních normách.
Odborná část časopisu se opět hodně věnuje otázkám bezpečnosti dopravy. Naleznete zde několik článků týkajících se problematiky přechodů pro chodce. Dále se autoři zabývají cyklistickou dopravou, dopravní nehodovostí a dalšími tématy.

1. Vědecké stati

 • Kapacita rampy mimoúrovňové křižovatky - Ing. Luděk Bartoš, Ing. Jiří Kašpar,Ing. Vladislav Rozsypal

2. Odborné stati

 • Bezpečnost dopravy
  • Omezení jízdy nákladních vozidel v levém jízdním pruhu na dálnicích a rychlostních komunikacích - Ing. Petr Pokorný, Ing. Pavel Skládaný
  • Aplikace normových požadavků na délky přechodů v projekční praxi - Ing. Ondřej Kyp
  • Místa pro přecházení II - zkušenosti z jejich realizace v extravilánu - Ing. Petr Novotný
   zobrazit celý článek
  • Vyznačená, signalizovaná místa pro přecházení v Plzni - Ing. Ondřej Vohradský
  • Přechody pro chodce a náměty k jejich řešení - Ing. František Zukerstein st.
  • První zkušenosti s projektem „Na zelenou“ v České republice - Johnová
 • Cyklistika
 • Projektování
  • Navrhování okružních křižovatek - chyba protisměrných oblouků - Ing. Ota Řezanka
  • Porovnání zahraničních zkušeností s dopravním řešením okolí stadionů - Ing. Martin Krejčí, Ing. arch. Karel Bařinka
 • Životní prostředí
  • Možnosti zpřesnění výpočtů emisí z automobilů pomocí dopravně inženýrských údajů - Ing. Jan Martolos, Mgr. Jan Karel
 • Dopravní nehodovost
  • Informace o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2007 - konečná data - pplk.ing.Josef Tesařík
 • Prognózy
 • Ze světa
  • Postřehy z Holandska - Ing. Martin Krejčí, Jiří Guřan, Ing. Luisa Elblová, Ing. Ondřej Bojko
 • Předpisy a literatura
  • Předpisy MD pro dopravní inženýrství a projektování PK - Ing. Lubomír Tichý, CSc.
  • Pravděpodobně poslední „malá“novela zákona o silničním provozu - Ing. Antonín Seidl
  • Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla opět nově - JUDr. Pavel Bušta
  • Nové technické podmínky MD - zpomalovací prahy - TP 85 II.vydání - Ing. Radim Striegler, Ing. Milan Dont, Ing. Pavel Tučka

3. Informace ČSS

4. Krátké zprávy

5. Kalendář připravovaných akcí

zpět na archiv čísel

nahoru