Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Dopravní inženýrství 02/2012

obálka

Tímto číslem završujeme sedmý ročník časopisu Dopravní inženýrství, což zní v porovnání s devadesátiletým Silničním obzorem trochu nicotně, nicméně čtenáře si již naštěstí toto mladé periodikum našlo, což je hlavním předpokladem pro to, že může dál růst a sílit.
Politická situace je rozhoupaná, na Ministerstvu dopravy ČR se střídají noví a noví lidé, strategie a koncepce se vyhlašují, odvolávají a mění, aby byly po krátkém čase opět nahrazeny novými. To se pak projevuje i v odborných kruzích. Nelehce se pracuje dopravním inženýrům či projektantům dopravních staveb. Avšak i v rozbouřené době se objevují moderní a zajímavé projekty či realizace spojující ve svém řešení funkčnost, bezpečnost, soulad s přírodou, zdravý životní styl, krásu a v neposlední řadě ohled na kapsu investora.
Na následujících stránkách Vám několik takovýchto příkladů přinášíme. Přeji vám poučné čtení a snad i trochu zábavy.
Na jaře se opět těším na shledanou.

Vědecká část

Projektování

Bezpečnost dopravy

 • Úpravy dopravního značení pro zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech - Ing. Pavel Skládaný, Ing. Pavel Tučka
 • Diskuse k článku z čísla 01/2012: Nehody chodců na vyznačených neřízených přechodech přes dvoupruhové jednosměrné jízdní pásy v Praze v období 2009 - 2011 a ČSN 73 6110 - Ing. Martin Krejčí

Cyklistická doprava

Dopravní průzkumy

Organizace dopravy

 • Cíle regulace statické dopravy - Ing. Petr Holcner, Ph.D., Ing. Martin Všetečka, Ing. Jiří Apeltauer, Ing. Jan Novák

Vliv dopravy na životní prostředí

 • Dopravní model přeshraniční oblasti pro hodnocení dopadu na životní prostředí AirSilesia - Ing. Petr Macejka
 • Pachový ohradník - prostředek pro snížení střetů zvěře s vozidly - Ing. Tomáš Libosvár, Ing. Tomáš Šikula

Ze světa

 • Dopravní inženýr v USA - Ing. Antonín Seidl

Software

Zahraniční odborný tisk

 • Anotace vybraných článků z časopisu Strassenverkestechnik

Předpisy a literatura

 • Přívěsné vozíky pro děti legalizovány - Ing. Antonín Seidl
 • Aktualizované technické podmínky - Ing. Luděk Bartoš
 • Zpráva o stavu aktualizace TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty - Ing. Adolf Jebavý
 • Novinky v oblasti přípravy a schvalování technických předpisů Ministerstva dopravy - Ing. Milan Dont, Ph.D.

Informace ČSS

zpět na archiv čísel

nahoru