Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Dopravní inženýrství 01/2006

obálka

V tomto prvním čísle je hlavním tématem cyklistická doprava, na kterou je zde nahlíženo z mnoha úhlů pohledu.

 • 4 strana:
  • TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty - Ing. Luděk Bartoš
  • Cyklisté v silničním provozu - Ing. Antonín Seidl
   zobrazit celý článek
  • Cyklistika v Ostravě v roce 17 - Ing. Martin Krejčí
  • Cyklotrasy ve městě Brně - Ing. Adolf Jebavý
  • Cyklistická doprava v Plzni - Ing. Pavla Dyntarová
  • Cyklotrasy v Praze - Štěpán Boháč
  • Realizace sítě cyklistických tras v Chebu - Ing. Václav Jakl, Martin Černík
  • Návrh sítě cyklistických tras města Chebu - Ing. Vladislav Rozsypal
  • Podpora cyklistické dopravy prostřednictvím výzkumu - Ing. Jaroslav Martinek
 • 13 strana:
  • Úrovňové přecházení přes tramvajové tratě v Praze ve světle zákona 361/2000 Sb. a stávající dopravní infrastruktury - Ing. Jan Kovařík
 • 15 strana:
  • Soutěž Zklidňování dopravy ve městech a obcích - Ing. Petr Šmíd
  • Úprava tramvajových zastávek na Klatovské třídě v Plzni - Ing. Ondřej Vohradský
   zobrazit celý článek
 • 17 strana:
  • Strategie bezpečnosti silničního provozu - opatření na pozemních komunikacích - Ing. Jaroslav Heinrich
  • Nehodová bilance cyklistů - rok 2005 - Ing. Josef Tesařík
  • Vyhodnocení efektivnosti použití figuríny policisty - Ing. Milan Dont, Ing. Jiří Ambros
  • Vliv stavu pozemních komunikací na dopravní nehodovost - Ing. Jiří Landa
 • 23 strana:
  • Novela metodiky pro výpočet hluku silniční dopravy 2004 a vědomí souvislostí - RNDr. Miloš Liberko, Ing. Jan Martolos
  • Věkové a druhové složení automobilového parku v ČR a jeho vliv na kvalitu ovzduší - Ing. Jiří Jedlička, Mgr. Jiří Dufek
 • 27 strana:
  • Posuzování kapacity okružní křižovatky - Ing. Luděk Bartoš, Ing. Vladislav Rozsypal
   zobrazit celý článek
  • Světelná signalizační zařízení v Německu - Dipl.-Ing. Tilmann Wauer
 • 33 strana:
  • Dopravní inženýr v Moskvě - Ing. Jan Martolos
 • 34 strana:
  • Předpisy MD pro dopravní inženýrství a projektování pozemních komunikací - Ing. Lubomír Tichý, CSc.
  • Další novela zákona o silničním provozu - Ing. Antonín Seidl
 • 39 strana:
  • Nabídka publikací
 • 40 strana:
  • Aktuálně

zpět na archiv čísel

nahoru