Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Novinky v dopravně inženýrských programech

Ing. Jan Martolos, Ing. Luděk Bartoš (EDIP s.r.o., martolos@edip.cz, bartos@edip.cz)


Pro zjednodušení a zrychlení výpočtů a za účelem rozšíření poznatků v oblasti kapacity komunikací mezi širší odbornou veřejnost vyvíjí firma EDIP s.r.o. řadu modulů dopravně inženýrských softwarů. Jsou stavěny na bázi internetových aplikací („on line“), které uživatelům zaručují neustálou aktuálnost metodiky a přístup z kteréhokoliv počítače na světě. Programy jsou určeny nejen pro dopravní inženýry a projektanty dopravních staveb, ale i díky jednoduchosti ovládání jsou využitelné i pro speciální stavební úřady, dopravní inženýry Policie ČR, vysoké školy a vlastníky a správce pozemních komunikací. Na adrese software.edip.cz jsou dostupné již tři moduly on-line dopravně inženýrského software, další modul aktuálně připravujeme. Moduly jsou vyvíjeny v rámci projektů výzkumu podporovaných Technologickou agenturou ČR a Ministerstvem vnitra. V nabídce i pro příští rok zůstávají programy vyvinuté dříve na nosičích CD, případně ty, které v rámci ČR a SR distribuujeme.

Chceme Vás upozornit na některé novinky.

EDIP-eS

Program umožňuje výpočet celodenní a špičkové hodinové intenzity automobilové, cyklistické i pěší dopravy podle metodiky TP 189 a výpočet výhledové intenzity dopravy metodou jednotného součinitele růstu podle metodiky TP 225. Oba předpisy byly v roce 2012 novelizovány, na tuto skutečnost jsme reagovali aktualizací programu na verzi 3.01, která byla spuštěna v prosinci 2012. Umožňuje výpočet intenzity dopravy nově i pro autobusy a motocykly, kompletně jsou aktualizovány všechny přepočtové koeficienty. V programu EDIP-eS bylo, stejně jako v ostatních programech, umožněno uložení zadání a možnost jeho pozdějšího načtení.

EDIP-OK

Program umožňuje výpočet a posouzení kapacity všech druhů okružních křižovatek podle metodiky TP 234. Aktuální verze 2.01 byla spuštěna v červnu 2012. V rámci aktualizace bylo zpřehledněno zadávání intenzit přecházejících chodců a opraveno zadávání geometrických parametrů spirálovitých okružních křižovatek, včetně výstupního protokolu.

ROZHLED

Program slouží k určení délek stran rozhledových trojúhelníků. Je v souladu s ČSN 73 6102 a její Změnou Z1, usnadňuje provedení poměrně komplikovaného výpočtu. Byl spuštěn v červnu 2012. V listopadu 2012 jsme obdrželi potvrzení o souladu výpočtu s normou ČSN 73 6102 a doporučení pro používání v praxi od zpracovatele normy (PRAGOPROJEKT a.s.) i Ředitelství silnic a dálnic ČR. Ve spolupráci s firmou K-DATA s.r.o. jsme vyvinuli i verzi programu pro platformu CAD, kde je možné současně vypočtené trojúhelníky i vykreslit. Program jde spustit v prostředí plného AutoCADu a produktů na něm založených.

Obrázek 1: EDIP-OK - krok 1: vstupní paranetry okružní křižovatky Obrázek 2: ROZHLED - krok 3: výsledné rozhledové vzdálenosti Obrázek 3: připravovaný program EDIP-eL - krok 3: parametry paprsků

Obrázek 1: EDIP-OK - krok 1: vstupní paranetry okružní křižovatky

Obrázek 2: ROZHLED - krok 3: výsledné rozhledové vzdálenosti

Obrázek 3: připravovaný program EDIP-eL - krok 3: parametry paprsků

EDIP-eL

Aktuálně dokončovaný program na posouzení kapacity světelně řízené křižovatky podle metodiky TP 235. Obsahuje automatický výpočet saturovaného toku, rezervy kapacity, doby zdržení a délky fronty a umožňuje jednoduché posouzení signálních plánů. O spuštění programu Vás budeme informovat.

LISA+

Komplexní software pro návrh, posouzení a programování řadičů světelných signalizačních zařízení, vyvíjený v německé firmě Schlothauer a Wauer. V ČR je používán předními firmami v navrhování SSZ. Na začátek roku 2013 je připravována verze 5.0, které kromě zcela nového designu uživatelského rozhraní reaguje i na potřeby uživatelů v ČR - bude k dispozici výpočet mezičasů pomocí kolizních ploch, nový editor dynamického řízení, možnost otevření více modulů najednou a další příjemné novinky.

zpět na články

nahoru