Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Klánovice: první pražské B+R parkoviště s cykloboxy

Bc. Jiří Motýl (Prahounakole.cz, redakce@prahounakole.cz)

Článek přibližuje detaily nového B+R parkoviště u železniční stanice Praha – Klánovice. Jedná se o první pražské B+R parkoviště kombinující kvalitní zastřešené stojany s uzamykatelnými cykloboxy. Text shrnuje základní zahraniční kontext a zkušenosti a nastiňuje plány na další uplatnění cykloboxů u stanic městské hromadné dopravy v Praze.

This article describes details of the newly built B+R facility at Praha – Klánovice railway station. It is the first B+R parking built in Prague combining covered stands and bicycle lockers. The article inludes basic overview of the situation and experience of other countries and gives insight on possible future use of bicycle lockers at Prague's public transport stops.


Obrázek 1: B+R parkoviště - nové zastřešené stojany a cykloboxy v pozadí

Obrázek 1: B+R parkoviště - nové zastřešené stojany a cykloboxy v pozadí

V pátek 16. září 2016 bylo oficiálně otevřeno nové B+R1 parkoviště u nedávno rekonstruovaného nádraží Praha – Klánovice. Jedná se o první pražské B+R parkoviště nabízející kombinaci uzamykatelných cykloboxů a krytých městských stojanů. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) vstřícně poskytla svůj pozemek, městská část Praha Klánovice zpracovala projekt a zavázala se stojany a cykloboxy následně spravovat a Technická správa komunikací stavbu realizovala.

B+R parkoviště slouží cestujícím k zaparkování jízdních kol u stanic veřejné hromadné dopravy. Jedná se o jeden z nástrojů, jak propojit výhody rychlosti a flexibility jízdního kola při dopravě na kratší vzdálenosti s veřejnou hromadnou dopravou, především s vlakem, který vyniká rychlostí při dopravě na vzdálenosti delší. Díky propojení s jízdním kolem se rozšiřují spádové oblasti jednotlivých stanic veřejné hromadné dopravy a tím se vytváří rychlý a velmi flexibilní způsob přepravy, který může potenciálně konkurovat svou atraktivitou i individuální automobilové dopravě. To platí obzvláště pro oblasti mimo centra měst s menší hustotou osídlení a především pro vlakové stanice – tedy pro lokality podobné právě třeba Klánovicím a okolí.

Je třeba vzít v potaz i několik dalších aspektů: v první řadě B+R parkoviště umožňuje rozšíření spádové oblasti stanice za hranici docházkové vzdálenosti. Zahraniční zkušenosti ukazují, že B+R parkoviště u vlakové stanice má potenciál přilákat cestující dojíždějící ze vzdálenosti 2-5 km. Za druhé se v zahraničí osvědčila i kombinace B+R parkoviště s cykloboxy nebo jinými systémy bezpečné úschovy kol – B+R parkoviště jako celek bývá spíše využíváno pravidelnými cestujícími, uzamykatelné cykloboxy se pak osvědčují jako možnost volby pro majitele dražších kol nebo při pocitově zvýšeném riziku krádeže kol v okolí stanice. Ve využití parkoviště B+R hrají roli ale i další faktory, jako je navazující síť cyklistické infrastruktury, hustota zalidnění ve spádové oblasti 2-5 km, roční období a další.

Ale zpět k novému parkovišti u klánovického nádraží. Nové tři skleněné přístřešky nabízejí celkem 15 stojanů typu podkova o celkové kapacitě až 30 kol. 8 nových cykloboxů pojme 16 bicyklů a případné cyklistické vybavení jako je helma nebo základní nářadí. Celé nově zbudované parkoviště pak disponuje místy pro 52 jízdních kol. Zastřešení zvyšuje atraktivitu B+R parkoviště i za zhoršeného počasí. V prostoru nádraží to ale není jediné místo pro zaparkování jízdních kol. Cyklistické stojany z doby před zřízením B+R parkoviště se přesunuly na vlakové nástupiště ve směru na Prahu. Celá stanice tak aktuálně disponuje parkovací kapacitou pro zhruba 100 jízdních kol.

Cykloboxy jsou dřevěné s vnitřní bytelnou kovovou konstrukcí a se svrchním oplechováním a jsou pevně spojeny s podložím. Cykloboxy jsou uzamykatelné bezpečnostní vložkou s možností přidání vlastního visacího zámku. V budoucnu dojde ke zřízení kamerového systému v celém prostoru B+R parkoviště.

Obrázek 2: Cykloboxy v Klánovicích Obrázek 3: Další cyklistické stojany na nástupišti ve směru do centra Obrázek 4: B+R v jednoduchém stylu: klasické městské stojany v Praze Uhříněvsi (foto: Václav Kříž)

Obrázek 2: Cykloboxy v Klánovicích

Obrázek 3: Další cyklistické stojany na nástupišti ve směru do centra

Obrázek 4: B+R v jednoduchém stylu: klasické městské stojany v Praze Uhříněvsi (foto: Václav Kříž)

Celková cena výstavby činila cca 1,3 mil. Kč, z toho cena celoprosklených přístřešků 400 tis. Kč, cykloboxy stály 200 tis. Kč a stojany 47 tis. Kč. Zbytek ceny připadl na zemní práce, přeložky kabelů, úpravu vstupu kontrolní šachty dešťové kanalizace v místě realizace, rektifikaci obrub, zbudování základových pasů pro přístřešky, výstavbu zpevněné plochy ze zámkové dlažby a veškeré potřebné montáže.

Městská část cykloboxy pronajímá zájemcům z řad veřejnosti na jeden rok, přičemž občané Klánovic mají přednost. Uživatelé byli vybráni prostřednictvím dražby. Minimální výše nájmu činila 800 Kč za rok, avšak je možné box sdílet s dalšími osobami.

V internetových diskuzích se objevily kritické ohlasy na přednost občanů Klánovic při pronájmu cykloboxů. Základním argumentem odpůrců bylo, že v rámci Klánovic je dojezdová a docházková vzdálenost na tamní nádraží poměrně krátká a doprava k nádraží může být snadno realizována i na poměrně levném jízdním kole nebo pěšky. Z tohoto důvodu se kritikům jevilo, že by uzamykatelné cykloboxy byly přínosné především pro občany vzdálenějších obcí. Tato kritika se do jisté míry shoduje s již zmíněnými zahraničními zkušenostmi, kde se jízdní kolo ukazuje být dopravním prostředkem zvyšujícím spádovou oblast železničních stanic nad oblast docházkové vzdálenosti. Zároveň je ale pochopitelné, že městská část preferuje vlastní občany. Možná je tak vhodné se zamýšlet, zda by forma správy podobných B+R parkovišť neměla být v budoucnu řešena odlišným způsobem. K tomu jistě pomohou i zkušenosti z využití a fungování tohoto prvního B+R parkoviště s pronajímatelnými cykloboxy na území Prahy.

Praha nyní skrze Komisi Rady hl. m. Prahy pro cyklistickou dopravu zvažuje, kde by mohla být zbudována další obdobná parkoviště B+R. Ta byla doposud jen na několika málo místech, navíc v mnohem skromnější formě. Většinově se doposud jednalo o běžná stojanová hnízda v rámci nádraží, P+R parkovišť nebo u stanic metra. Mohli jsme vidět stojany různých typů a proměnlivé kvality, pod širým nebem i zastřešené, lokalizované příhodně, ale i nevhodně umístěné daleko od vstupů nebo od navazující cyklistické infrastruktury. Cykloboxy zatím nebyly použity nikde. Jistou alternativu sice poskytují standardní úschovny zavazadel na větších stanicích, cenové podmínky a náročnost úschovy ale nejsou pro každodenní dojíždění příliš atraktivní. Mnohá pražská železniční nádraží a zastávky pak parkování kol nemají stále řešeno vůbec: například v roce 2014 nově otevřená zastávka Praha – Podbaba. Aktuálně se na Komisi Rady hl. m. Prahy pro cyklistickou dopravu uvažuje o novém parkovišti B+R například u nádraží v Kolovratech nebo Horních Počernicích, což jsou okrajové části Prahy srovnatelné s Klánovicemi – tedy v místa, kde zahraniční studie doporučují systém B+R parkovišť u železničních stanic rozvíjet. Uvidíme, v jaké formě budou další B+R parkoviště vznikat, kromě v Klánovicích použitých cykloboxů jsou zvažovány i další možnosti, jak zajistit v rámci nových B+R parkovišť uzamykatelné parkování jízdních kol.

Vše do budoucna záleží na přáních jednotlivých městských částí a dohodě všech aktérů a institucí, včetně vstřícnosti SŽDC (Švihelová, 2016). Náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek k tomu v tiskové zprávě hl. m. Prahy dodává: „pracujeme na tom, aby se i drobná opatření pro cyklistiku stala nedílnou součástí přípravy každého dopravního projektu a to na všech úrovních. O smysluplnosti celé této akce svědčí už samotný fakt, že stání na kola byla postupně obsazována již během výstavby a také neutuchající zájem kolemjdoucích o možnost použití právě montovaných cykloboxů.“ (Švihelová, 2016).

Literatura

  1. Kager, R., Bertolini, L., & Te Brömmelstroet, M. (2016). Characterisation of and reflections on the synergy of bicycles and public transport. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 85, 208–219. http://doi.org/10.1016/j.tra.2016.01.015
  2. Laferrere, G. (2009). Vélo et transports publics: concurrents ou complices? Vélocité, (99), 4–5. Retrieved from http://www.fubicy.org/IMG/pdf/velo_et_transports_publics.pdf
  3. Martens, K. (2004). The bicycle as a feedering mode: Experiences from three European countries. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 9(4), 281–294. http://doi.org/10.1016/j.trd.2004.02.005
  4. Martens, K. (2007). Promoting bike-and-ride: The Dutch experience. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 41(4), 326–338. http://doi.org/10.1016/j.tra.2006.09.010
  5. Švihelová, S. (2016). Bike and Ride v Klánovicích. Retrieved November 5, 2016, from http://www.cistoustopou.cz/kolo/clanek/bike-and-ride-v-klanovicich-222
  6. újezďák, & Šestajovičák. (2016). Komentáře k článku Klánovice: první opravdové B+R v Praze Jiří Motýl. Prahounakole.cz. Praha: Prahounakole.cz. Retrieved from http://prahounakole.cz/2016/09/klanovice-prvni-opravdove-br-v-praze/#comment-187623
  7. Veselá, M. E. (2016). Kolo versus MHD. Prahounakole.cz. Praha: Prahounakole.cz. Retrieved from http://prahounakole.cz/2016/06/kolo-versus-mhd/
  8. Výzva na pronájem cykloboxů. (2016). Praha Klánovice: Oficiální Stránky Městské Části. Praha. Retrieved from http://www.praha-klanovice.cz/urad-mestske-casti/uredni-deska/vyzva-na-pronajem-cykloboxu-462.html

zpět na články

nahoru