Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Dopravní inženýrství 1 – 2 / 2017

Dopravní inženýrství 1 - 2 / 2017 - obálka

Vážení a milí přátelé časopisu Dopravní inženýrství,
neobvykle hutné a zajímavými informacemi překypující číslo, které právě držíte v ruce, je dvojčíslem a tedy celým ročníkem 2017 a bohužel zároveň posledním vydáním tohoto odborného periodika.
Po několika setkáních celé redakční rady, po dlouhých debatách a těžkém rozhodování jsme se vydávání tištěného časopisu rozhodli ukončit, neboť se nám nepodařilo najít dostatek motivace a nadšení pro jeho další finančně i časově náročnou přípravu.
První číslo vyšlo v roce 2006, od té doby jsme ušli dlouhou cestu a otiskli přes 400 odborných článků, časopis se vyvíjel a proměňoval. Procházím-li stará čísla, vidím, že to, co jsme řešili na začátku je v mnoha případech již standardem a mnohé problémy, na které jsme upozorňovali, jsou již vyřešené, jiné se naopak objevují a témat k zamýšlení a diskusi je stále dost. Doufám, že jsme dlouholetým vydáváním Dopravního inženýrství pomohli informovat a vzdělávat jak odbornou, tak i širokou veřejnost v otázkách dopravně inženýrských a snad tím i přispěli k realizaci zajímavých projektů.
Poděkování patří čtenářům a předplatitelům, pro které především jsme časopis připravovali a kteří nás svým zájmem utvrzovali v tom, že děláme správnou věc. Děkujeme členům redakční rady, kteří časopisu věnovali čas a pozornost, stejně tak autorům a lektorům, kteří pomáhali utvářet jeho odborný obsah i inzerentům, kteří časopis finančně podpořili.
Restřík všech autorů i článků, obsah všech čísel a některé články online naleznete i nadále na www.dopravniinzenyrstvi. cz, tyto stránky nadále poběží.
Za firmu EDIP, vydavatele časopisu, se s Vámi loučím a těším se na možnou spolupráci, na možná setkání ...

Jana Bartošová
šéfredaktorka

Vědecká část

 • Projekt CITYEKOTRA pro zpřesnění ekonomického hodnocení silničních staveb v městském prostředí - dosavadní výsledky
  Jaroslav Heinrich, Jan Martolos, Jan Valášek

Bezpečnost dopravy

 • Nehody a komunikace v roce 2016
  Jan Straka
  zobrazit celý článek
 • Vliv pevných překážek na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích
  Kateřina Bucsuházy, Robert Zůvala, Ondřej Kocourek
 • Srážky se stromy jako následek dopravních nehod
  Sabina Burdová
 • Hodnocení stavu silniční vegetace
  Jaroslav Kolařík
 • Srovnání úrovně bezpečnosti silničního provozu v krajích v letech 2014 a 2015
  Ondřej Valach, Dominika Mikšová, Jiří Ambros

Cyklistická doprava

Hromadná doprava

 • BRT vs. BHLS - Posouzení kvality nového autobusového systému v Latinské Americe a v ČR
  Vendula Benýšková

Plán mobility

Dopravní průzkumy

 • Komunikace a chování chodců a řidičů při vzájemné interakci na přechodech pro chodce
  Matúš Šucha
 • Srovnání míry respektování proměnných a stálých dopravních značek
  Jan Perůtka, Pavel Tučka, Pavel Skládaný, Pavlína Skládaná, Marek Ščerba

Vliv dopravy na životní prostředí

Ze světa

 • Milánská dopravní zastavení
  Martin Krejčí

Zahraniční odborný tisk

 • Anotace z časopisu Strassenverkehrstechnik
  Jan Adámek

Předpisy a literatura

Zprávy a aktuality

 • Doplnění k článku z čísla 02/16 - omluva
  Jana Bartošová
 • Zpráva o činnosti sekce Silniční a městské dopravní inženýrství (SAMDI) od roku 2007
  Luděk Bartoš
 • Zpráva z činnosti sekce SAMDI - 28. zasedání sekce SAMDI ČSS, Praha 5. 4. 2017
  Dagmar Kočárková

zpět na archiv čísel

nahoru