Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Dopravní inženýrství 01/2013

Dopravní inženýrství 01/2013 - obálka

Vypravila jsem se s dětmi do divadla. Slavnostně jsme se oblékli, sedli na kola a vyrazili. V okolí budovy divadla jsem však nenalezla žádné stojany, tak jsem se zeptala, kam bych si kola mohla nejlépe zaparkovat. S autem by mi paní uvaděčka samozřejmě ráda a ochotně poradila, ale s kolem ne, navíc si myslí, že je krajně nevhodné se divadla dopravovat na bicykle a dávat tak dětem příklad nevhodného společenského chování… Možná kdybych tvrdila, že se jedná o seriozní vědecký výzkum, tvářila by se na nás přívětivěji. O popularizaci městské cyklistiky v Ostravě pomocí projektu RKO se dočtete v článku Josefa Laži na straně 22.
Vědě se ostatně věnujeme i v dalších článcích tohoto čísla. Vybíráme projekty, jejichž výstupy mohou pomoci v práci dalším odborníkům, neboť jenom v tom případě má výzkum smysl.
Další otázkou je potom skutečné používání všech norem, metodik a doporučení, této problematice se ve svých příspěvcích věnovala Zora Šachlová, Pavel Skládaný, Jan Adámek a další. S jejich názory můžete souhlasit či jim oponovat. Reakce uvítáme a rádi otiskneme, polemika patří již do našich stálých rubrik…
Povodně dostihly na poslední chvíli i uzávěrku našeho časopisu. Škody, které za pár dnů napáchaly, byly vyčísleny již na téměř 17 miliard Kč. Ministerstvo dopravy okamžitě uvolnilo přes 3 miliardy Kč na opravu dopravní infrastruktury, což je jistě chvályhodné a nutné, ale porovnáme-li to s číslem 53 miliard Kč, což jsou roční ztráty způsobené dopravními nehodami, je to minimálně zajímavý námět k přemýšlení… Můžeme se k tomu vrátit v některém z dalších čísel.
Přeji Vám odpočinkové léto.

Jana Bartošová
šéfredaktorka

Vědecká část

 • Rozdělení odstupů vozidel v dopravním proudu
  Jan Martolos, Martin Hála

Projektování

Bezpečnost dopravy

 • Zúžení vjezdu z ul. Jugoslávských partyzánů do okružní křižovatky Vítězné náměstí v Praze v roce 2011 - vliv na intenzity, plynulost a nehodovost
  Jan Adámek
 • Každý z nás je účastníkem silničního provozu aneb Investujme více do naší bezpečnosti
  Petr Mašek
 • Světelná závora pro železniční přejezdy v ČR - zkušenosti po roce provozu
  Pavlína Skládaná, Pavel Skládaný, Pavel Tučka

Cyklistická doprava

Organizace dopravy

 • Problematika správného stanovení potřeb pro parkování v území
  Jiří Čarský, Vladimír Černý, Josef Kocourek

Mýtné

 • Dálniční známky jsou hloupým regulačním poplatkem
  Ota Řezanka

Vliv dopravy na životní prostředí

 • Posouzení dopadu zavedení nízkoemisní zóny v Plzni
  Jan Martolos, Marek Hladík
 • Diskuse k článku z čísla 02/12
  Jaroslav Heinrich

Ze světa

 • Zlepšování mobility v Buenos Aires
  Vít Hinčica

Software

Zahraniční odborný tisk

 • Anotace z věstníku USA Transportation Research Board
 • Anotace z časopisu Strassenverkestechnik

Předpisy a literatura

Zprávy a aktuality

 • Cesty městy - soutěž pro progresivní obce
  Ondřej Lukáš
 • Vzniká Asociace měst pro cyklisty
  Jaroslav Martinek
 • V říjnu se uskuteční konference Mariánské Lázně 2013 - Navrhování a posuzování křižovatek
  Jana Bartošová
 • Národní strategie bezpečnosti silničního provozu - rok první
  Josef Mikulík
 • Konference Projektování pozemních komunikací

Informace ČSS

 • Informace z činnosti sekce SAMDI České silniční společnosti
  Luděk Bartoš

zpět na archiv čísel

nahoru