Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Dopravní inženýrství 01/2012

obálka

Časopis Dopravní inženýrství se tímto číslem vydává novým směrem, který je založen na zájmu jeho čtenářů - předplatitelů. I nadále bude spolupracovat s Českou silniční společností, avšak již bez rozesílání zdarma všem předplatitelům Silničního obzoru. Časopis věří ve své vlastní čtenáře a předplatitele, kteří se o nabízenou problematiku skutečně zajímají. Bude-li zájem o předplatné zřejmý, časopis bude možné udržet a s o to větší radostí pokračovat po nakročené cestě zvyšování kvality příspěvků.
Křižovatková tematika (v přeneseném i pravém slova smyslu) je i díky výše popsaným okolnostem tomuto číslu velmi blízká a „křižovatkové články“ nabízí dokonce tři. Dva z nich jsou zacílené na skupinu křižovatek miniokružních, v prvním z nich nahlédneme za hranice a ve druhém ukážeme, že i v Česku je možné realizovat ne zcela běžné dopravní stavby. V návaznosti na předchozí číslo pak pokračujeme v sérii článků na téma kapacita křižovatek.
Časopis není však pouze křižovatkovým periodikem, proto zachovává či rozšiřuje i všechny další pravidelné rubriky. Nabízí poznatky o nejnovějších trendech v otázce výpočtu hluku z dopravy či o možnostech omezení negativního vlivu dopravy na kvalitu ovzduší, věnuje se městské hromadné dopravě a tradičně i dopravní nehodovosti. Bývá už téměř pravidlem, že v každém dalším čísle se objevuje reakce na článek v čísle předchozím, ani teď tomu není jinak, což je velmi potěšující a časopis tím získává nový náboj.
Doufám, že ani toto číslo není bez energie a vydává se na své křižovatce tou správnou cestou.

Vědecká část

 • Vplyv aktualizácie HBS 2001 na kapacitné posúdenie neriadených križovatiek - Ing. Andrea Gavulová, PhD.

Projektování

 • Mini okružní křižovatky • Mini-Kreisverkehre - Prof. Dr.-Ing. Werner Brilon
  zobrazit celý článek
 • 10 let miniokružních křižovatek v České republice - Ing. Petr Novotný
 • Předsazené přechody pro chodce u tramvajových zastávek - Ing. Ondřej Vohradský, Ing. Jiří Ulman
 • Optimalizace směrových návrhových prvků pozemních komunikací: úvod do problematiky a příprava pilotní studie - Ing. Jiří Ambros, Ing. Veronika Valentová

Bezpečnost dopravy

 • Diskuse k článku z čísla 02/2011: Okružní křižovatka Vítězné náměstí – dlouhodobě výrazně nejnehodovější křižovatka v Praze - doc. Ing. Slabý, CSc.
 • Nehody chodců na vyznačených neřízených přechodech přes dvoupruhové jednosměrné jízdní pásy v Praze v období 2009 – 2011 a ČSN 73 6110 - Ing. Jan Adámek, Ing. Richard Burgr
 • Zkrácená analýza dopravních nehod - Ing. Tomáš Mičunek,Ph.D., Ing. Drahomír Schmidt,Ph.D., Ing. Michal Frydrýn, Bc. Karel Kocián
 • Pozorování chování řidičů a chodců na železničních přejezdech - Mgr. Pavlína Skládaná, Ing. Pavel Skládaný

Hromadná doprava

Vliv dopravy na životní prostředí

 • Omezení negativních vlivů motorové dopravy na kvalitu ovzduší ve statutárním městě Ostrava - Ing. Josef Laža
 • Aktuálnost a kompatibilita vstupních dat – nutné podmínky korektních výsledků výpočtů hluku z automobilové dopravy po roce 2011 - RNDr. Miloš Liberko

Ze světa

 • Zajímavé projekty z Nového Zélandu - Ing. Iva Smejkalová, Ph.D.

Předpisy a literatura

 • Pravidla silničního provozu – novely 2012 - Ing. Antonín Seidl
 • Otázka značení parkování v obytných zónách - Ing. Antonín Seidl

Zprávy a aktuality

Informace ČSS

zpět na archiv čísel

nahoru