Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Dopravní inženýrství 01/2010

obálka

Bezpečnost, cyklistika, zklidňování či projektování, to jsou témata, která neměníme, to co měníme, je přístup k nim. Otvíráme prostor pro zajímavá až kontroverzní témata a vítáme otevřenou diskusi, neboť ten kdo debatuje, ten o problému přemýšlí. Téma se tak stává zajímavým a vlastně napínavým příběhem. V tomto čísle diskutujeme o bezpečnosti železničních přechodů, o nebezpečných pevných překážkách v okolí pozemních komunikací, o problémech projektantů s reliéfní dlažbou či o principu nejnižší ceny při výběrových řízeních. Věříme, že i Vy se zapojíte do debaty nad těmito i dalšími problémy. Rádi v příštím čísle otiskneme i Vaše poznatky, názory či zkušenosti. Dále jsme zavedli nový sytém objednávání časopisu a to formou předplatného, využijte tedy této možnosti a časopis si jednoduše předplaťte v našem e-shopu www.koura.cz.

1. Vědecké stati

 • Dopravní nehody s čely samostatných sjezdů - Ing. Tomáš Mičunek, Ing. Michal Frydrýn

2. Odborné stati

 • Bezpečnost dopravy
 • Cyklistická doprava
 • Zklidňování dopravy
  • Sdílené prostory - síla v jednoduchosti - Ing. Petr Pokorný
 • Projektování
  • Výběrová řízení - princip nejnižší ceny může být nešťastný - Ing. Ota Řezanka
  • Trampoty projektanta s reliéfní dlažbou - Ing. Martin Krejčí, Ing. Ondřej Bojko
  • Zima a městské komunikace - Ing. Petr Novotný
 • Vliv dopravy na životní prostředí
 • Ze světa
  • Projektant silničních komunikací v Singapuru - Ing Jan Froněk
 • Předpisy a literatura
  • Změny v legislativě pro cyklistickou dopravu - Ing. Jaroslav Martinek
  • Právní úprava silničního provozu aktuálně - Ing. Antonín Seidl
  • Několik poznámek k zákonu o urychlení výstavby dopravní infrastruktury - JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D.
  • Předpisy MD ČR pro dopravní inženýrství a projektování PK, předpisy nové a aktualizované 2009-10 - Ing. Lubomír Tichý, CSc.
  • Jaké změny přinesla Změna č.1 ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací? - Ing. Luděk Bartoš

Zprávy a aktuality

Informace ČSS

zpět na archiv čísel

nahoru