Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Aktuální software a technické podmínky pro dopravní inženýry

Ing. Jan Martolos, Ing. Luděk Bartoš (EDIP s.r.o., martolos@edip.cz, bartos@edip.cz)


Nový software ROZHLED zjednodušuje výpočet rozhledových trojúhelníků

Software ROZHLED krok 3: zobrazení výsledných délek rozhledů

Software ROZHLED krok 3: zobrazení výsledných délek rozhledů

Výpočet rozhledových trojúhelníků na křižovatkách se řídí ČSN 73 6102 „Projektování křižovatek na pozemních komunikacích“. Její revize z roku 2007 přinesla nový přístup k určování délky rozhledu, kdy se v příloze E uvádí poměrně náročný výpočetní postup pro jejich stanovení. Změna Z1 ČSN 736102 (2012) nepřinesla v tomto ohledu zásadní změnu - byly opraveny tiskové chyby výpočtu, jeho postup však zůstal stejný. Osm tabulek pro vzorová uspořádání křižovatek bylo sloučeno do tabulek tří - uvedené délky rozhledů v tabulkách však platí pouze pro čtyři „typickᓠpříčná uspořádání komunikace (dvoupruh, třípruh, čtyřpruh se středním pásem šířky 4 m nebo 7 m) s šířkou jízdních pruhů 3,50 m a úhlem křížení 75° až 105° (resp. 85° – 105° pro uspořádání B). V případě odlišného příčného uspořádání křižovatky – např. jiná šířka jízdních pruhů nebo středního dělicího pásu, jiný úhel křížení – je třeba (jde o povinnost vyplývající z ČSN 73 6102) určit délky rozhledu výpočtem uvedeným v Příloze E normy. Výpočet je poměrně složitý a především časově velmi náročný.

Ke zjednodušení tohoto procesu lze využít softwarový modul ROZHLED, který vyvinula firma EDIP s.r.o. v rámci výzkumného projektu programu bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra ČR „Systém pro komplexní posouzení kritických míst a řízení rizik na pozemních komunikacích z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu pro potřeby dopravní policie ČR“.

Sestavený výpočetní postup je v souladu s ČSN 73 6102 a její Změnou Z1. Výsledek výpočtu je možné vytisknout ve formě protokolu a doložit tak například k posouzení Policii ČR. Softwarová aplikace ROZHLED pracuje ve čtyřech krocích:

 1. zadání identifikačních údajů křižovatky,
 2. zadání geometrie křižovatky,
 3. zobrazení výsledných délek rozhledů,
 4. tisk podrobného protokolu hodnot používaných ve výpočtu (podle Přílohy E ČSN 736102).

Software je v provozu ve formě internetové aplikace, takže není třeba jej instalovat a po přihlášení je dostupný z jakéhokoliv počítače. ROZHLED doplňuje nabídku softwarových aplikací EDIP pro dopravní inženýry, které se objednávají v internetovém obchodě: obchod.edip.cz

Ve spolupráci s firmou K-DATA s.r.o. vznikla i verze pro platformu ACAD, kde je možné současně vypočtené trojúhelníky i vykreslit. Program lze spustit v prostředí plného AutoCADu 2010 - 2012 a produktů na něm založených (AutoCAD Architecture, AutoCAD Civil 3D, AutoCAD MAP 3D ...). Vykreslí, vyšrafuje a okótuje rozhledové trojúhelníky v dané křižovatce a automaticky vygeneruje tabulku s výsledky výpočtu. Více o produktu a objednávky na adrese http://www.kdata.cz/index.php?stranka=katalog&produkt=139

Ing. Jan Martolos
EDIP s.r.o.

Aktualizace software EDIP-OK na výpočet kapacity okružních křižovatek

Internetová softwarová aplikace EDIP-OK na výpočet kapacity okružních křižovatek byla po půl roce provozu doplněna o nové funkce a aktualizována. Byla vložena možnost ukládání dat, kterou využijí zejména projektanti, kteří se k výpočtu vracejí v další fázi projektové přípravy. Na základě připomínek uživatelů bylo zpřehledněno zadávání intenzit přecházejících chodců, drobné úpravy doznalo i zadávání geometrických parametrů spirálovitých okružních křižovatek, včetně výstupního protokolu.

Ing. Luděk Bartoš
EDIP s.r.o.

Připravuje se vydání aktualizovaných TP189 Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích a TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy

V roce 2012 je plánováno schválení a následné knižní vydání aktualizace dvou technických podmínek Ministerstva dopravy ČR: TP 189 Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích a TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy.

Návrhy aktualizace znění obou technických podmínek zpracovala firma EDIP s.r.o. ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu Brno na základě získaných dat a poznatků v průběhu celostátního sčítání dopravy 2010. Předmětem aktualizace TP 189 bylo zejména:

 • kompletní aktualizace přepočtových koeficientů variací intenzit dopravy,
 • rozlišení přepočtových koeficientů denních a týdenních variací dopravy pro jednotlivá období roku (jarní, prázdninové, podzimní a zimní období),
 • vytvoření samostatných přepočtových koeficientů variací dopravy pro motocykly a autobusy,
 • zpřesnění kritérií pro volbu charakteru provozu na komunikaci,
 • aktualizace přepočtových koeficientů pro určení padesátirázové a špičkové hodinové intenzity dopravy,
 • umožnění výpočtu intenzity dopravy v běžný pracovní den,
 • sjednocení druhů vozidel s druhy sledovanými při CSD 2010.

Aktualizovaný obsah nových TP se bezprostředně promítne i do nové verze softwarové internetové aplikace EDIP-eS, který je elektronickým zpracováním metodik podle TP 189 a TP 225. Základním prvkem aplikace je výpočet celodenní a špičkového hodinové intenzity automobilové, cyklistické i pěší dopravy ve sledovaném profilu komunikace na základě krátkodobého měření. Další funkcí programu je výpočet výhledové intenzity dopravy metodou jednotného součinitele růstu až do roku 2050.

Ing. Luděk Bartoš
EDIP s.r.o.

zpět na články

nahoru